BEBEKLERDE REFLÜ
  • Tüm yaştaki çocuklarda en sık yutma borusu hastalığı reflüdür.
  • Tüm bebek ve çocukların yaklaşık % 1-10 ‘ unda reflü gözlenmektedir.
  • Bebeklerde geçici reflü olağandır.
HAMİLELİKTE REFLÜ
  • Tüm hamileliklerin 1/3 ‘ünde giderek artan karın içi basınç reflüye yol açar. Ayrıca progesteron hormonunun yükselmesi de reflüyü tetikler.
  • İyi haber, hamilelik reflüsünün tamamen geçici olduğudur.