Özgeçmiş(CV)

by

Ad, Soyad : Ahmet Gökhan Türkçapar
Akademik ünvanı: Genel Cerrahi Profesörü
Hakkında: Prof. Dr. Ahmet Gökhan Türkçapar 17/8/1964 yılında doğmuştur. Eğitimine ilk olarak K.Maraş ta Atatürk ilkokulunda başlamiş Antakya Merkez Ortaokulu, Ankara Kocatepe Mimar Kemal Lisesi ile sürdürmüştür. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1987 yılında mezun olmuştur. Uzmanlık eğitimini 1987 ila 1992 yılları arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Kliniğinde yapmıştır. Aralık 1992 yılından itibaren aynı üniversitede Uzman Doktor kadrosunda çalışmıştır.
Askerliğini 1993 yılında Ankara Mevki Hastanesin de yapmıştır. Doçentlik ünvanını 24/11/1997 yılında Prof Unvanını ise 06/04/2003 yılında almıştır.
İlgi alanı Laparoskopik cerrahidir (REFLÜ,SAFRA KESESİ, FITIK,ŞİŞMANLIK ameliyatları).
Adres: Polat Tower, Fulya Doktorlar Merkezi, Fulya, İstanbul
Doğum Tarihi: 17/8/1964
Medeni Hali: Evli, üç çocuk sahibi
Şu anki görevi:    Serbest hekim
Yurdışı çalışmaları sırası ile:
 • Eurepean Surgical Institude (Hamburg ) 1998 Laparoskopik Cerrahi
 • Morbid obesite cerrahisi (Brüksel – 2000) Dr. M. Vertruyen
 • Guney Kaliforniya Üniversitesi – Endoskopik girişim kursu (mayıs 2001)
 • Dr.Karl Miller – Laparoskopik obezite cerrahisi (Salzburg 2006)
 • ECE-Bariatrik cerrahi-(Paris 2006)
Prof. Dr. Ahmet Gökhan Türkçapar Türkiye Klinikleri Cerrahi Dergisinin editörlüğünü yapmaktadır.
Üyesi olduğu dernekler
 • Ulusal Cerrahi Derneği
 • Ankara Cerrahi Derneği
 • Laparoskopik Cerrahi Derneği
 • Türk Gastroenteroloji Derneği
 • Fıtık Derneği
 • International College of Surgeons
 • Surgical Infection Society
 • International Association of Surgeons and Gastroenterologist
 • International Federation fort he Surgery of Obesity and metabolic disorders.(IFSO)
 • American Society for Metabolic &Bariatric Surgery.(ASMBS)

Test

by

SAFRA KESESİ HASTALIKLARI İLE İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

by

SAFRA KESESİ HASTALIKLARI İLE İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Safra kesesi  ne işe yarar ?

Karaciğerde oluşturulan safranın depo edilmesine, konsantre edilmesine ve gerektiği zamanlarda barsağa akıtılmasına yarar. Çoğunun sandığı gibi safranın üretildiği bir organ değildir. Safra karaciğerde oluşturulur, safra kesesi sadece bunu depolar ve konsantre eder.

Gerektiği zamandan ne kastedilmektedir ?

Safra, özellikle yağların sindirimi için önemlidir. Yağlı ve kızartmalı bir yemekten sonra çeşitli hormonal etkilerle safra kesesi kasılır ve safra yağlı yemeğin de bulunduğu barsağa akar. Burada yağ moleküllerinin sindirimi için safra’ya gerek vardır.

Safra kesesi taşı nedir ?

Safranın içeriği kolesterol, safra tuzları, su, çeşitli boya maddeleri ve kalsiyum gibi bazı maddelerin eriyiklerinden oluşur. Kolesterol safrada çözünmüş haldedir. Nedeni tam olarak bilinmeyen bazı faktörlerin etkisi ile safra içeriğindeki oranlar kolesterol lehine değişime uğrar ise kolesterol taşları için zemin hazırlanmış olur. Kese taşları en sık kolesterol taşları şeklinde görülürler. Bazen de safra içeriğindeki boya maddeleri ya da kalsiyum ve bazen de enfeksiyonlar taş oluşumuna zemin hazırlarlar.

Safra kesesi taşları sıklığı nedir ?

Tahmin edildiğinden çok daha sık olup tüm popülasyonun nerede ise % 10 ‘ unda bulunurlar. Bu her 10 kişiden birinde safra kesesi taşı olması demektir. Tabi ki taşı bulunan insanların büyük bölümü asemptomatikdir yani hiçbir şikayetleri olmaz. Bu kişilerde taşlar rastlantısal olarak bir check-up esnasında uygulanan ultrsonografi ile tanınırlar.

Kimler safra kesesi taşı açısından daha fazla risk altındadır ?

Kilolu, çok doğurmuş, nisbeten açık tenli hanımlarda daha fazla safra taşları görülmektedir. Ayrıca bazı kan hastalıkları ve siroz gibi nedenler de safra kesesi taşı riskini arttırırlar. Ancak bu risk faktörleri olmasa da kese taşları oluşabilmektedir.

Tesadüfen fark edilmiş bir safra kesesi taşı ameliyat edilmeli midir ?

Bu soruya hem evet ve hem de hayır yanıtlarını vermek mümkündür. Belirti vermeyen, diğer bir deyişle sessiz bir safra kesesi taşı eğer hasta 75 yaşında ve ciddi kalp sorunu olan biriyse ameliyat edilmeyebilir. Ancak taşı olan kişi eğer 40′ lı yaşlarda, beklenen yaşam süresi 20 – 30 yılı aşkınsa bu durumda ameliyat önermek daha doğrudur. Bunun nedeni safra kesesi ameliyatının riskinin sessiz taşı kendi haline bırakmaktan daha az olmasıdır. Sessiz taşların bulgu verme riskleri her 5 yıl için % 20 civarıdır. Yani sessiz taşı olan birinin 20 sene içinde ciddi safra kesesi taşı hastası olma olasılığı % 80 ‘lere varmaktadır. Aradan geçecek bu 20 yıl içinde o kişi giderek gençleşmediğinden, ameliyatın 20 sene önce ve hasta daha genç/sağlıklı iken yapılması çok daha iyi olacaktır.

Safra kesesi taşları ne tip bulgu, belirtilere yol açabilirler ?

Safra kesesi taşları bir dizi hazımsızlık belirtilerine yol açabilirler. Özellikle yağlı, kızartmalı ve yumurtalı gıdalara karşı intolerans tipikdir. Bu tip yiyeceklerin bulantı, hazımsızlık ya da karnın sağ üst kadranında ağrıya yol açması gözlenebilir. Bu durum tıpta kronik kolesistit (safra kesesi iltihabı) olarak tanımlanır. Ayrıca taşın kesenin boynuna oturup burayı tıkaması durumunda “kolik” diye tanımladığımız tipte sağ üst karna bıçak batarmışçasına bir ağrı gözlenebilir. Sağ üst kadranda oluşagelen bu ağrı sırta, iki kürek kemiğinin ortasına vurabilir. Ağrı birkaç saat sürebilir ve çoğu ağrı kesici işe yaramayabilir.

Safra kesesi taşları yukarıdaki belirtilere ek olarak ayrıca acil problemlere de yol açabilirler. Kesenin boynunu tıkamış olan bir taş geriye kese içine ya da ileriye ana safra kanalına düşmez ve tıkama durumu devam ederse bu durumda akut kolesistit dediğimiz ve kısmen cerrahi bir acil olarak kabul ettiğimiz bir tablo oluşur. Bu hastalar sıklıkla acil servislere başvururlar ve hastaneye yatırılmalıdırlar. Tedavi olarak da tanı konulmasının ardından birkaç gün içinde safra kesesi ameliyatına alınırlar.

Safra kesesi taşları ana safra kanalına düşerlerse bu durumda da akut pankreatit (pankreas iltihabı) ya da tıkanma sarılığı dediğimiz son derece ciddi komplikasyonlar gelişebilir. Bu komplikasyonlar hayatı tehdid edebilecek boyutlara varabilir.

Safra kesesi taşları tedavisi nasıl yapılmalıdır ?

Tedavi ameliyattır ve bu laparoskopik olarak yapılmaktadır. Laparoskopi karnı kesmeden, karın duvarında milimetrik delikler açarak ameliyat yapmak anlamına gelmektedir. Bu yaklaşım sayesinde safra kesesi çıkarılan  hastalar aynı gün taburcu olabilmekte ve 6-7 gün sonra iş ve güçlerinin başına dönebilmektedirler. Ayrıca kesi olmadığından çok daha iyi kozmetik sonuç elde edilmekte ve kesiye bağlı oluşabilecek tüm komplikayonlar da (kesi fıtığı, kesi enfeksiyonu gibi) engellenmektedir.

Safra kesesi taşlarının  cerrahi dışı tedavisi var mıdır ?

Ağızdan alınan bazı ilaçlar kolesterol taşlarını % 50 ihtimalle eritebilmekle birlikte bu taşlar tedavi kesilmesinden sonra tekrar oluştuğundan ve kullanılan ilaçlar karaciğer için “toksik” olduğundan bu yaklaşım artık terk edilmiştir.

Böbrek taşları başarı ile kırılabilmekte iken bu tip tedavi hem başarı oranının düşüklüğü ve hem de komplikasyonlarının çokluğu nedenleri ile safra kesesi taşlarında kullanılamamaktadır.

Sonuç olarak safra kesesi taşlarının mutlak tedavi şekli laparoskopik kolesistektomidir. Yani karnı kesmeden, ince kanüller ve video sistemlerinin yardımı ile safra kesesinin çıkarılması tek tedavi şeklidir.

Safra kesesinin taş dışı nedenlerle de çıkarılması gerekebilir mi ?

Evet ! Safra kesesi polipleri bunun en güzel örneğidir. Çok uzun zamanda kanser riski taşıyan gerçek kese polibi bulunan kişilerin safra keseleri de laparoskopik olarak çıkarılmalıdır. Gene kanser şüphesi taşıyan bazı durumlarda da safra kesesinin çıkarılması gerekmektedir.

Kime ameliyat olalım ?

Öncelikle ciddi “hepato-bilier” (karciğer/safra yolları) tecrübesi olan ve ileri düzeyde laparoskopi eğitimi olan bir cerrah tercih edilmelidir. Hepato-bilier cerrahi genel cerrahinin geniş spektrumu içinde özel bir uzmanlık alanıdır ve her türlü karaciğer, safra kesesi ve yolu ameliyatı bu alt uzmanlık dalında özel eğitim almış kişilerce yapılmalıdır. Ancak bu şekilde çok nadirde olsa ortaya çıkabilecek komplikasyonlardan kaçınmak  ya da bir komplikasyon oluşageldiğinde bunun en etkin tedavisinin yapılabilmesi mümkün olacaktır. Laparoskopik cerrahide komplikasyonları azaltmanın en önemli ön koşulu cerrahın tecrübesidir. Bu nedenle ileri laparoskopi deneyimi olan hepato-bilier cerrahlar tercih edilmelidir.

Ameliyatın riskleri nelerdir ?

Ehil ellerde bir kişinin trafik kazasından ölme riski ile aynıdır. Yani ihmal edilebilecek bir risk söz konusudur.

Röportajlar

by

Ülser ve Gastritle ilgili olarak Prof. Dr.  YERDEL ile Sn. Ferhan POROY’un yaptığı bir röportaj.

Prof. Yerdel ile alternatif reflü tedavileri ile ilgili röportaj

Hamilelikte Reflü – Prof. Dr. Mehmet Ali Yerdel

Safra Kesesi Hastalıkları ile İlgili Soru-Cevaplar

 

Hastalarımızın Kaleminden

by

SEVİM BÜYÜKAVCI
YAŞ:44MESLEK:ÖĞRETMEN

Uzun zamandır çektiğim mide
şikayetlerimin sonucu normal kilomdan 25 kilo almıştım.Midem
bulandıkça daha çok yemek (en çok da kuru ekmek) yiyordum.

Mide şikayetlerimin reflü olduğunu; daha sonra Dr.Mehmet Ali Yerdel’in tetkiklerinin sonucunda öğrendim.Geceleri beni uykumdan uyandıran ,ağzıma gelen acı su,yemek borumun yanması beni canımdan bezdirmişti.

Doktorum Mehmet Ali Yerdel
ameliyata karar verdi ve oldum.Çok şükür ki ameliyat öncesi
şikayetlerimden eser kalmadı.Önceden yiyemediğim bir çok
yiyeceği şimdi rahatlıkla yiyebiliyorum, bu sebeple sağlığıma
yeniden kavuştum.Doktorum Prof.M.Ali Yerdel’e
minnettarım,ellerine sağlık.


RIZA KARASU
YAŞ:54MESLEK:MAKİNA TEKNİSYENİ

Reflü hastalığını tanımam yaklaşık
18 yılımı aldı ..Meşhur bir gastroentroloğun hastası olarak 3
yıl boyunca doktorumun ilaçlı tedavisini uyguladım.Bana
ameliyatın çözüm olmadığını söylemesine rağmen arayışlarımı
devam ettirdim ta ki Mehmet Ali Yerdel hocamızı tanıyıncaya
kadar..Mehmet Ali Yerdel’ i tanımak benim hastalığımın miladı
oldu.Derhal ameliyat olmam gerektiğini söyledi.2 gün sonra
ameliyat etti,iyi ki de etti.Ameliyattan sonra uzun yaşamın
değil kaliteli yaşamın daha önemli olduğunu öğrendim,iyi ki
varsınız Mehmet Ali hocam….

Düşünebiliyor musunuz karnınız aç
yemek yiyeceksiniz ama yemekten sonra çekeceğiniz ızdırap
bütün
iştahınızı kaçırıyor.Siz hiç yaşı 54 olup midesi 6 aylık bir
insan gördünüz mü?görmediyseniz işte karşınızdayım.Artık geçmiş
yılların cefası gelecek yılların sefası oldu.Dilediğimi yiyip
içip reflüsüz midenin keyfini sürüyorum. İyi ki varsınız sevgili hocam
ellerinize sağlık…


NURTEN GÜLDÜR
YAŞ:46MESLEK:EVHANIMI

Merhaba,

Ben NURTEN GÜLDÜR,

46 yaşındayım, 20 yıla yakındır
mide rahatsızlığı çekiyordum ,ta ki  Dr.Mehmet Ali beyle tanışıp
ameliyat olana kadar…

Ben yıllarca astım hastası olduğumu
zannediyordum ve tedavisini oluyordum..Aslında
rahatsızlıklarımın  tüm sebebi  reflü  yüzündenmiş. Şu an çok
iyiyim, hiçbir şikayetim yok öyle ki benim midem var mı diye
soruyorum kendime…

Dr. Mehmet Ali Yerdel’ e ve Dr.
Emel hanıma sonsuz teşekkürler…


MELİH ZAHİR
YAŞ 26MESLEK:SERBEST MESLEK

İlk olarak mide ağrıları ile
başlayan ve son  3-4 senede şiddetİ  her geçen gün artan
şikayetlerim dayanılmaz bir hal almıştı.Her yemekten sonra
bulantılar beslenme düzenimi de bozmuştu.Başta mide de başlayan
ve özellikle yatınca yukarı doğru çıkan göğüs yanmakları çok
rahatsız ediyor hatta son zamanlarda uykudan nefes kesilmesi ile
uyanıyordum.

Rahat ve başarılı bir ameliyat
geçirdikten sonra bir gece hastanede kaldım ve ertesi gün
taburcu oldum.Doğal olarak birkaç gün ufak sancılar çektikten
sonra bir hafta sonunda normal beslenmeye başladım.

Her geçen gün hayatım normale
döndü.Şimdi hiçbir sorunum kalmadı ve çok rahatım.İyi ki ameliyat olmuşum diyorum.

URTEN SÖZÜGEÇERYAŞ:57MESLEK:TİCARET

On senedir reflü olayım var ve
sürekli ilaç kullanıyordum.

Sayın Prof.Mehmet Ali Yerdel’in
televizyonda ki konuşmasına dek reflü ameliyatını
bilmiyordum.Ameliyat olayını duyunca  hemen telefon
ettim,randevu aldım, kontrole geldim ve akabinde ameliyat günü
alarak ameliyat oldum.

Çok  mutluyum, bundan böyle
istediğim şeyleri yiyebileceğim,en önemlisi reflüden dolayı
ileride kötü şeyler olabilir mi  korkusundan ayrıldım. Benim gibi reflü sıkıntısı olan
dostlarıma ameliyat olmalarını öneriyorum.

Gösterdikleri ilgi,alaka ve en
önemlisi başarılarından dolayı sayın Prof.Mehmet Ali Yerdel’e ve
sayın Op.Dr.Emel Güler’e sonsuz teşekkürler. Saygılarımla…


GONCA KAPTANOĞLU
YAŞ:70

Ben Gonca Kaptanoğlu,

Cerrahi hastanesinde Reflü
ameliyatımı yapan sayın Prof.Mehmet Ali Yerdel beye sayın Doktor
Emel Güler hanıma , gösterdikleri son derece sıcak ilgiye ve de
çok başarılı ameliyat için sonsuz teşekkürler….


BASRİYE GÜÇ
YAŞ:63MESLEK:EVHANIMI 

 

 

 

 

 

 

Merhaba, 

Ben BASRİYE GÜÇ  , 63
yaşındayım ve ev hanımıyım.

Yaklaşık 15 yıldır gastrite bağlı
mide şikayetleri yaşamaktaydım. Bundan üç yıl evvel yaşadığım
şiddetli grip enfeksiyonu ve ona bağlı kullandığım
antibiyotiklerin sonucunda mide ağrısı,gece uykudan uyandıracak
derecede şiddetli mide yanmaları ve ağza gelen acı sular,tat ve
koku alma duygusunun azalması ve iştahsızlık gibi şikayetler
yaşamaya başladım.

Üç  yıl boyunca gittiğim bir çok
doktor tarafından uygulanan endoskopi ve tetkiklerde reflü
teşhisi konması ve ilaç tedavileri uygulanmasına rağmen
şikayetlerim azalmadı.En son gittiğim bir doktor
tarafından da ” ya ömür boyu ilaç, ya da cerrahi müdahale
gerekli”  denmesi beni ameliyat fikrine daha çok yaklaştırdı.Bir fincan kahvenin tadını bile
unutmuştum, ailemle paylaştığım yemek sofraları benim için bir
kabusa dönüşmüştü.

Sonuçta adı ameliyattı ve
çocuklarım da huzursuzdu. Kızımın araştırmaları sonucunda bir
gazete haberinde Prof. Dr.Mehmet Ali Yerdel’ in reflü hakkındaki
açıklamaları,özgeçmişi ve İstanbul Cerrahi Hastanesinde
oluşturduğu bu hastalık ve ameliyatlarıyla ilgili profesyonel
yaklaşımı ve deneyimleri bizi kendisine yönlendirdi.Kendisiyle
görüştükten sonra ameliyat olma konusunda hiç tereddüt
etmedim.Kendisinin de söylediği gibi en doğru adresteydim.

Başarılı geçen ameliyatın ardından
yaklaşık 1,5 ay geçti .  Çocuklarımla tatile gittiğimde
özlediğim,neredeyse tadını unuttuğum yiyecekleri yiyebilmenin ve
onlarla bir fincan kahveyi hatta ve hatta asla içemediğim
portakal suyunu bile içmenin keyfine vardım.


AYSEL ALKA
YAŞ:50MESLEK:EVHANIMI

5-6 yıldır ağzıma acı su
geliyordu.Geceleri nefes tıkanmaları ile uykumdan
uyanıyordum.ilk zamanlar ilaç ile tedavi gördüm,ama sonuç
alamadım.Daha sonra gazetede M.Ali Yerdel’ i okudum ve
merkezinize geldim.Ameliyat olduktan sonra  “oh dünyam değişti “
artık soğan bile yiyebiliyorum.

Her şey için çok ama gerçekten çok
teşekkür ederim


EMİN SABRİ AKTÜRK
YAŞ:41MESLEK:BÖLGE MÜDÜRÜ

41 yaşındayım.Yabancı bir ilaç
firmasında İstanbul Bölge Müdürü olarak görev yapıyorum.

Yemeyi , içmeyi çok seven,bunu bir yaşam standardı olarak kabul
eden bir kişiyim.Ancak yaklaşık 3 yıldır asitli,baharatlı…vs
yediğim zaman midemde yanma ,şişkinlik,ertesi gün
hazımsızlık,ağzıma acı su gelmesi gibi şikayetler çekiyordum.

Ya yemek alışkanlıklarımı değiştirecektim, ya da ameliyat
olacaktım.Ben ikincisini tercih ettim.Yaşantıma kaldığım yerden
devam ediyorum.Hiçbir şikayetim kalmadı .

Kötü yaşam kalitemi yok ettiği için,hayatımı kolaylaştırdığı
için M.Ali Yerdel ve ekibine teşekkür ederim.


AZİZ GÜRHAN BİRLER
YAŞ:44MESLEK:DOKTOR 

 

 

 

Yaklaşık 20 yıldır reflü
şikayetleri olan, cerrahi hariç her türlü anti-reflü tedavisi
uygulamış bir doktorum.Zaman zaman şikayetlerimin azaldığı
dönemler olmakla beraber medikal tedavi uygulamadığım her dönem
şikayetlerim en geç 15 gün içerisinde nüksetti.

Şikayetlerimin olduğu ilk günlerden itibaren cerrahi tedavinin
mümkün olduğunu biliyordum. Beklide gelişebilecek komplikasyonların da bilincinde olmam
yıllarca cerrahi müdahaleden korkmama ve kaçmama sebep oldu.

Son yıllarda şikayetlerimin artması ve Prof. Mehmet Ali
Yerdel’in bu konuda son derece yetkin ve güven verici olması
cesaretimi arttırdı.Sonunda ameliyat olma kararı aldım.Bugün
ameliyat sonrası 9. günüm.Ameliyatın hemen ertesinde reflü
şikayetlerim kayboldu.Ameliyat sonrası ilk birkaç gün yutma
problemim olmasına rağmen onlar da her geçen gün azaldı.Bu
günlerde küçük lokmalar halinde ve iyice çiğnemek kaydı ile
hemen hemen her şeyi (yasak olmasına rağmen bir dilim pirzolayı
bile)yiyebiliyorum.

Reflünün yemek borusuna yapabileceği kalıcı ve çok tehlikeli
hasarları da göz önüne alınca bu ameliyat gerçekten insana
mucizevi bir çözüm olarak geliyor.

Prof. Mehmet Ali Yerdel ‘e ve Op.Dr.Emel Güler’e en içten
teşekkürü bir borç bilirim.

CANSU ERDOĞAN

YAŞ:18

MESLEK:ÖĞRENCİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


17 yaşımı doldurmaktaydım Prof.Dr. Mehmet Ali
YERDEL ile tanıştığımda, şimdi ise 18 yaşım doldu. Tam bir sene
geçti yani ameliyatım olalı, sağlıklı ve mutlu kocaman bir sene…


Gastro-özofajiyal reflü teşhisi konduğunda 16
yaşımdaydım. Bir sene boyunca doktor doktor gezdik her seferinde
asit düzenleyici bir sürü ilaç yazdılar ve tavsiyelerde
bulundular. 


Fakat söylenenlerin hepsini yapmama rağmen bir
türlü şikâyetlerim geçmiyordu,hatta aksine daha da çok artıyor
ve yaşamamı çekilmez kılıyordu. Neyse ki tam bu sırada bir
gazetede Mehmet Ali YERDEL’in bu hastalık ve tedavi yöntemleri
hakkındaki yazı dizisi çıktı karşıma. Gerçekten büyük bir şanstı
ve okudukça umut doğmuştu içime. Kendisine ulaşabileceğim adresi
ve telefonu bulduğumda hiç vakit kaybetmedim. Çünkü şikâyetlerim
oldukça artmıştı ve başvurduğum her neresi olursa olsun bana
reflünün kesin bir tedavisinin olmadığını ve hayatıma böyle
devam etmem gerektiğini söylüyorlardı. Bu nedenle son umudum
İstanbul Cerrahi Hastanesi ve tabiî ki Sn. Mehmet Ali YERDEL’di.


Kendisiyle görüşmeye gittiğimizde bizi çok iyi
karşıladı ve ameliyat teşhisini koyduktan sonra da her an
yanımda oldu. Ameliyatın sorunsuz gerçekleşmesi için tüm
olanakları sağladı. Ve gerçekten de ameliyat başarıyla
tamamlandı.


Ameliyat sırası ve sonrası süreç hiç korkulacak gibi değil.
Laparoskopi ile olan bir ameliyat olduğu için sorun minimum
seviyede. Ameliyatımın üstünden bir yıl geçmesine karşın
vücudumda neredeyse hiç iz yok. Ameliyat sonrası birkaç gün sıvı
gıdalar tüketmek haricinde zor bir taraf da yok. Daha önce de
söylediğim gibi zaten Mehmet Ali YERDEL gibi bir doktorun
desteğini sürekli yanınızda hissetmek işleri daha da
kolaylaştırıyor.


En önemli yanı da sizi tüm sıkıntılarınızdan
kurtaran böyle bir ameliyattan çıktıktan sonra en geç bir hafta
içinde hayatınızın akışına devam edebiliyor olmanız. Hem de
tamamen sağlığınıza kavuşmuş ve tüm istediklerinizi yiyebiliyor
olarak… 


Göğüs kafesimdeki yanma, boğazımdaki bir şeyler
varmış hissi, ağzıma gelen acı sular… Bunlara bağlı olarak
uykusuz geçen geceler ve mutsuz geçen günler… Hepsi uyandığım
kötü bir rüya gibi geliyor şimdi bana.


Bu mucizeyi yaratan sevgili doktorum Prof.Dr.
Mehmet Ali YERDEL’e teşekkürü bir  borç bilirim….

Saygı ve
sevgilerimle…

MURAT KISACIK

YAŞ:31

MESLEK:ELEKTRİK
TEKNİKERİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merhaba,

Benim adım Murat Kısacık.1974
doğumluyum.Benim midemle ilgili şikayetlerimin geçmişi 6 yıl
geriye dayanıyor. Dediğim gibi uzun bir süre  bu reflü
hastalığını çektim ta ki artık dayanılmaz safhaya gelene kadar.

Bu yıllar boyunca gitmediğim doktor
kalmadı diyebilirim lakin Mehmet Ali Yerdel beye gelene kadar.
Son 2 yıl içinde şikayetlerimin içinde her sabah kalktığımda
istifra ediyordum.  Midemden gelen sarı ve acı suyu çıkartmak
zorunda kalıyordum,başka türlü güne başlamaz duruma gelmiştim,en
ufak baharatlı bir yemek yiyemiyordum.kola vb. içecekleri
içemiyordum,kızartma türü yemeklerin tadını unuttum diyebilirim
size,taneli yemekleri yiyemiyordum.

Bu saydıklarımın hepsi doktorların
bana ilaçların yanında uygulamam için verdiği diyet
programlarıydı lakin bir gün sayın M.ALİ YERDEL’in gazetedeki
yazısını tesadüf eseri okuyana kadar….

Orada artık bu hastalığın cerrahi
müdahale ile tedavisinin mümkün olduğundan  bahsediyordu. Bana
yaptığı gastroskopi sonucunda hastalığımın ilerlemiş olduğunu ve
de barret oluştuğunu söyledi. Bu midemde oluşan kaçaktan(reflu)
dolayı yemek borumun aşırı tahriş olduğunu söyledi ve de
gösterdi.

Ameliyat olmaya karar verdim,ve de
nitekim oldum.İyi ki olmuşum diyebiliyorum bütün
kalbimle.Ameliyat olduktan yaklaşık 1 ay gibi zaman zarfında
biraz yemekleri yutarken zorluk çektim,takılma yapıyordu, ama
sabrettim. 1 ay sonra herşey düzelmeye başladı.

İnanın bana artık bırakın
baharatlardan kaçmayı soğanı bile bir elma gibi yiyorum ve
geçmişte yaşadığım şikayetlerden hiç birini yaşamıyorum.
inanınki bunları bile yazarken biraz korkuyorum nazar değecek
diye,çünkü o kadar şikayetten sonra hiçbir şikayetimin kalmaması
mükemmel bir duygu.Herkese söylediğim gibi doktorum olan M.ALİ
YERDEL’den Allah bin kere razı olsun.

Sayın sinem hanım pc de vesikalık
resmim olmadığı için yazıya ekleyemedim,ama sizin de
belirttiğiniz gibi bu yazıyı kendi isteğimle yazdım, ve hatta
yazı yeterli olmazsa mümkün olduğu kadar yüz yüzede hastalara
iyileşme sürecimi anlatabilirim.

Saygılarımla

ALİ ERKENT

YAŞ:47

MESLEK:TEKSTİL

 

 

 

 

Kızımın doğumunda yaşadığım aşırı
stres sonrası ilk kez karşılaştığım  ağza acı su
gelmesi,öğürme,aşırı bağırsak hareketi  neydi?

İlk iş hekime gitmekti,ilaç kullan
stresten uzak kal geçer dedi.Sonraki yıllarda gerek iş
hayatındaki olumsuzluklar  ve yaşam şartları şikayetlerimi
arttırdı.Aralık 2004 de bir doktor tarafından endoskopi oldum ve
sonucunda 7 aylık bir ilaç tedavisi gördüm.Geçici bir rahatlık ,
kesin sonuç yok(ağız kokusu,geğirme,genizde kızarıklıklar,ses
kısıklığı)

REFLÜ neydi? Bulabildiğim kadar
ansiklopedi,internet takibi v.s… sonuç :ciddi ve emin ellerde
takip yapılmazsa kötüye gidebilir.

Bu konuda inandığım Sayın Prof.M.Ali
Yerdel  ile görüşüp ameliyat olmaya karar verdim.26-9-2005 de
pek muhterem hocam ve ekibi tarafından bütün şikayetlerimden
kurtuldum.

SEMİH BAYGIN

YAŞ:34

MESLEK:MÜHENDİS

 

 

Adım Semih Baygın,34 yaşındayım .
mühendisim ve müteahhitlikle uğraşıyorum.

19 temmuz 2005 tarihinde reflü
ameliyatı oldum.Ameliyat öncesinde birçok mide problemim
vardı.(mide yanması,göğüs ağrısı,genizde yanma).

Ancak ameliyat sonrası hiçbir
problemim kalmadı,midemde k i yanmalar tamamen geçti,kalpten
kaynaklandığını düşündüğüm göğüs ağrılarım tamamen
geçti  ve en
önemlisi ameliyat öncesinde yanmasına bağlı olarak aşırı yemek
yeme hissi oluyordu,artık yutmayı hissedebildiğim için doyduğumu
anlıyorum ve aşırı yemek yeme isteğim kayboldu.Buna bağlı
olarak  20 kg verdim.Başta Prof.M.Ali Yerdel  olmak üzere tüm
ekibine sonsuz teşekkür ederim.

HACER GÜLDİKEN

YAŞ:59

MESLEK:EV
HANIMI

59 yaşındayım
.Ev hanımıyım.Bir yıl öncesine kadar ağzıma sürekli acı su
gelmesi nedeni ile yatarken yüksek yastık kullanmak
zorundaydım.Boğazımda yanma,göğsümde yanma ve sıkışma
şikayetlerim vardı.Asitli hiç bir şey içemiyordum.Yediğim
yemeklere sürekli  dikkat etmek zorundaydım.

Ameliyat
sonrası bu şikayetlerimin hepsinden kurtuldum.Kendimi çok iyi
hissediyorum.Doktorum Mehmet Ali Yerdel ‘e teşekkür borçluyum.

KIVANÇ KILINÇ

YAŞ:20

MESLEK:MÜHENDİS


Hocam merhabalar,Ağustos başında sizde ameliyat olmuştum. Yaklaşık 4 aya yakin
bir sureiçinde %100 olarak tamamen şikayetlerim geçti. Size ne kadar
teşekkür etsem azdır çok içten soyluyorum bunu. Fırsat bulduğum en kısa zamanda sizleri
ziyarete gelmek istiyorum ama maalesef hiç zamanım olamadı su ana kadar.
Umarım yakin bir zamanda bunu gerçekleştiririm.


Hepinize sevgiler.

 

M.CAHİT ERKÜN

YAŞ:54

MESLEK:MUHASEBECİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merhaba adım M.Cahit Erkün Yaşım:54

Uzun zamandır reflü hastasıyım. Bu teşhis konulduktan sonra, her
sene endoskopi yaptırıp, ilaç tedavisi gördüm. Fakat zaman zaman
tekrarladı. Gittiğim gastrolentoglar, ameliyatın çözüm
olmadığını, bu konudaki çalışmaların devam ettiğini, ileride
muhakkak çözüm bulunacağını ve sabretmemi söylediler.
Şikayetlerim 2005 yılı Kasım ayında daha çok artarak, geceleri
beni uykumdan uyandıran kalp krizi gibi ağrılar, göğsümde yanma,
ağzıma kadar gelen acı su, yemek borusunda yanma, franjit
şikayetlerim, ses kısılması, boğazımda bir şey varmış gibi
devamlı yutkunma hissi beni canımdan bezdirdi. Çare aramaya
başladım.

Daha önceleri televizyonda
izlediğim ve şikayetlerimin arttığı günlerde de Prof.Dr. M.Ali
Yerdel hocamın gazetelerde reflü konusundaki yazılarını okumam
benim için umut, sevinç ve mutluluk kaynağı oldu. En kısa
zamanda randevu alarak İst.Cerrahi Hastahanesi reflü tanı
merkezinde Sn.Prof.Dr. M.Ali Yerdel hocama muayene oldum.
Endoskopi yapıldıktan sonra, kendisine başvuran hastalar
içerisinde en kötü reflü hastası olduğum, ayrıca mide fıtığım
olduğu, yemek borusu alt ucunda Barrett olduğu ortaya çıktı. Tek
çözümün ameliyat olduğunu ve bu şikayetlerden kurtulup yaşam
kalitemin çok daha güzel olacağını söyledi.

Hemen ameliyat oldum. Bir gece
hastahanede yatarak ertesi gün taburcu oldum. İyi ki ameliyat
olmuşum. Ertesi gün yanma ve ağzıma gelen acı su şikayetlerim
kayboldu. Bir ay yutma zorluklarım oldu. Bu zamanla azalarak
devam etti, şimdi ise üç aya yaklaşıyor, şikayetlerim çok
azaldı, daha sonra tamamen kaybolacağına inanı-yorum. Reflüsüz
yaşamak benim için bambaşka bir duygu. Hiç bir ilaç
kullanmıyorum.

Ameliyatımı başarıyla
gerçekleştiren, daha sonra da ilgilerini eksik etmeyen Sn.Prof.Dr.M.Ali
YERDEL hocama, Sn.Opr.Dr. Emel GÜLER’e ve ekibinde çalışan
tanımadığım herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Allah hepsinden
binlerce razı olsun. İyiki varsınız.

En içten Saygı ve Sevgilerimle ….

GÜLDAN FİLİZ

MESLEK:EMEKLİ
BANKACI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İlk şikayetim bir gece yarısı aniden nefes alamamakla başladı. Acilen hastaneye gittiğimde rahatlatıcı bir iğne yaparak beni eve gönderdiler.Ertesi gün Türk Kalp Vakfına giderek tetkiklerimi yaptırdım ve kalple ilgili bir sorunum olmadığı anlaşıldı. Nefes alamama sorununu yaklaşık bir yıl sonra tekrar yaşayınca bu kez dahiliye doktoruna gittim. Bu kez gastrit teşhisi konuldu ve gastrit ilaçları verildi. 1-2 yıl bu ilaçları kullandım. Sorunlarım giderek artınca bir gastroloğa gittim ve gastroskopi yapılmasına karar verildi. 1993 yılından itibaren onikiparmak bağırsağında ülser tanısıyla uzun yıllar tedavi gördüm.

Yapılan ilk gastroskopide ülser dışında mide fıtığı teşhisi de konuldu. Biyopsi sonucunda helicobacter pylori mikrobunun varlığı tesbit edilince 21 günlük antibiyotik tedavisi ile birlikte antiasit ilaçlar kullandım. Belirli aralıklarla şikayetlerim artınca bu tedaviler devam etti. Zaman zaman geceleri mide asitinin yukarıya çıkmasıyla birlikte yatakten ani olarak kalkma olaylarını yaşadım. Asitin yukarı çıkmaması için sürekli yüksek yastıklarda yatmaya özen gösterdim.

Mayıs 2005’e kadar sorunlarım ve tedaviler benzer şekilde devam etti.Çekilen bir ultrasonografide safra kesemde taş tesbit edilince, 3 ameliyatı (Safra kesesi- mide fıtığı ve reflü) aynı anda olmaya karar verdim. Bu aşamada doktor seçimi benim için çok önemliydi. Sn.Mehmet Ali Yerdel’in bir röpörtajını gazetede okumuş ve küpürünü kesmiştim.

Ameliyata karar verdiğimde bu yazıyı tekrar okudum. Üroloji; doktoruma danışarak ameliyatımı Sn.Mehmet Ali Yerdel’e yaptırmaya karar verdim. Hastaneye geldiğimde gastroskopi yapıldı, tanı konuldu ve ameliyata karar verildi. Ameliyata saat 17.00′ de girdim. Ertesi sabah taburcu oldum. Ameliyattan sonra 4-5 ay katı yiyecekleri yerken iyice çiğnemediğim zaman yutma sorunu yaşadım. Bu konuda Sn.Yerdel ve asistanı da gerekli uyarıyı yapmışlardı. Ben de yemekleri iyi çiğnemeye ve yemeklerden sonra sıvı içmemeye dikkat ediyordum. Bu sorun zamanla azaldı. Yemeklerle birlikte rahatlıkla sıvı da içebiliyorum. Beni mide şikayeti sorunlarımdan kurtaran Sn.Mehmet Ali Yerdel’e ve asistanı Emel hanıma çok teşekkür ederim.

Güldal Filiz

Emekli Bankacı

06.03.2006

ELİF
SAY

YAŞ:30

MESLEK:BANKACI

 

MERHABA,

Sayın Mehmet Ali
Yerdel ile tanışmam tv.sayesinde oldu ve hemen bir hafta sonrası
için

randevu
aldım.Gerekli kontroller ve ameliyat kararından sonra hiç
tereddütsüz 17/10/2005 tarihinde ameliyat oldum.Yaşadığım
istediğimi  yiyememe kabusundan kurtulmuştum kilo problemim
ortadaydı onu da kısa bir süre sıvı gıdalarla beslendiğim için
halletmiş oldum.Bu gün 05-3-2006 ve ben kendimi süper
hissediyorum.Yiyemediğim tüm asitli gıdaları hem de hiç rahatsız
olmadan yemenin tadını çıkartıyorum..

Sayın YERDEL ve
ekibine sonsuz teşekkürler…

Sevgilerimle

 

Elif Say

BORA ORHUN

YAŞ:27

 

 

 

MERHABA,

Reflü rahatsızlığım vardı.Bir doktora gittim.Endoskopi
yapıldı.Ama endoskopi de zorlandım.Çünkü bağırtarak endoskopi yapıldı.Memnun
değildim.Midem de yanmalar ve buna benzer bir sürü rahatsız
edici bir durumdu reflü.İlaç fayda etmiyordu.Memhet Ali YERDEL’ e
daha önce reflü ameliyatı olan bir bayanla annem tanışmış ve
çok memnun olduğunu söylemişti.Bende Mehmet bey’e giderek muayane
olup endoskopi yaptırdım.Çok rahat bir endoskopi oldu.Uyutarak yaptılar,15 dakika
içersinde hiç sıkıntı yaşamadan endoskopim yapıldı. Sonra
durumumun ameliyatla düzelebileceğini , eski reflüsüz haline
gelebileceğini söyledi.Ameliyat olduktan sonra gerçekten şu an
çok rahatım.Ameliyat olalı 6 – 6.5 ay oldu.Şu an gayet iyiyim.
Ameliyat olduktan sonra bazı yan etkileri oluyor,oda yeniden
eski hailne geldiği için yutmada biraz sıkıntı çekiyorsunuz.Bir ay
boyunca sıvı yemekler yiyebiliyorusunuz, sonra zamanla alıştıra alıştıra
katı şeyler yiyebiliyorsunuz.Yalnız dikkat edilmesi gereken hızlı
yemek yemeyeceksiniz.Yavaş yavaş ve ağzınızda çok çiğneyerek.Stresli
anınızda yemek yememeniz gerekiyor.Ameliyat olduğum için gerçekten
mutluyum.Şimdi çok rahatım.Bu başarılı ameliyatı
yapanlar ve onların yapmasına imkan sağlıyanlara çok teşekkür
ederim.

Bora Orhun

A.
EKREM ERGEZ

YAŞ:56

MESLEK:MÜHENDİS

 

MERHABA,

Ben, yıllardır mide yanmalarından şikâyet eden ve bunun için sürekli Talcid türü ilaç kullanan birisiydim. Daha sonra rahatsızlığım şekil değiştirip mide asitlerinin yemek borusuna yükselmesi gibi fevkalade rahatsız edici bir boyut kazandı. Gastroözofageal reflü ve hiatal herni yani mide fıtığı diye de, tabir edilen reflü rahatsızlığımın olduğunu öğrendim. 2 yıl kadar muhtelif hap ve şuruplar ile tedavi oldum, yüksek yastıklarla yatmaya başladım ama tam netice alamadım. Tedavilere rağmen geceleri uykumdan boğulurcasına, nefes alamayarak uyanmalarım devam etti. Yediğim yiyeceklere aşırı dikkat etmeye başladım ama buna rağmen şikâyetlerim fazla azalmadı. Nihayetinde, ameliyat olarak bu hastalıktan tamamen kurtulmaya karar verdim ve 27 Aralık 2005 tarihinde gastroskopi yaptırdım ve 29 Aralık tarihinde laproskopik mide reflü ameliyatı oldum. Bir gece hastanede yattıktan sonra 5. gün işime ve 10. gün de, yurt dışına seyahate gittim. Tüm bunları anlatmamdaki gayem, ameliyatın ne kadar kolay ve başarılı olduğunu ve ne kadar kısa sürede iyileştiğimi ifade içindir.

Ameliyat sonrasında ise midem ile ilgili tüm şikâyetlerim ortadan kalktı. Ne acı baharatlar ne de, herhangi bir yiyecek, içecek midemde en ufak bir yanma dahi yapmadı. Yüksek yastıklara da ihtiyacım kalmamıştı.

Söz konusu laproskopik mide reflü ameliyatımı başarılı bir şekilde yapan Prof. Dr. Mehmet Ali Yerdel’e ve ekibine çok teşekkür ederim.

A. Ekrem Ergez

AYKA
SOLU

YAŞ:62

MESLEK:EV
HANIMI

 

MERHABA,

On yıldan beri reflü ve mide fıtığı hastasıyım. Değişik zamanlarda tedavi olduğum beş ayrı gastroenterolog bütün öneri ve tavsiyelerini yerine getirip, verilen ilaçları düzenli olarak kullanmama rağmen şikayetlerim giderek arttı. Sabah boğazımda bir şey varmış hissi ile uyanmak, gün boyu defalarca geğirme ve gıcık, geceleri öksürük ile yataktan fırlamalar sıkıntılarımın sadece bir bölümü idi.

Reflü merkezine ve Prof. Dr. Mehmet Ali Yerdel’i tanıdıktan sonra yapılan endoskopik incelemeler sonunda ameliyata uygun olduğum söylendi. 3 – 3,5 cm.lik bir mide fıtığı ve reflüye ilave Schatzki halkam da olduğu için komplike bir reflü vakasıydı. Ameliyatlarımın iki ayrı günde yapılması uygun görüldü.

1 Şubat 2006’da girişimsel radyolog bir Profesör tarafından yutma boruma endoskopik balon dilatasyonu yapıldı. Bir gece hastanede kalıp birkaç gün evde dinlendikten sonra 6 Şubat’ta reflü ameliyatı oldum.

Bazı gastroenterologların “Bu yaştan sonra reflü ameliyatı olmaz” demelerine rağmen Prof. Dr. Mehmet Ali Bey tarafından yapılan ve 35 dakika süren çok başarılı laparoskopik bir Nissen fundoplikasyon ameliyatı geçirdim. Ameliyatın üzerinden sadece 4 saat geçtikten sonra koridorda yürüyüşlere ve sulu gıdalar ile beslenmeye başladım. 1 gece hastanede kaldım. Reflü ve mide fıtığı şikayetlerim ameliyat olduğum günün akşamı tamamen kesildi. Laparoskopik bir ameliyat olduğu için sıkıntılarım yok denecek kadar az oldu. İlk günlerde hafif sırt ve bel ağrısı dışında hiçbir ağrım olmadı.

Son derece meşgul olduğunu bildiğim doktorumun, kendi ameliyatı ile ilgili her aşamada yanımda olduğu gibi, diğer tıbbı işlemleri de bizzat kendi organize ederek yakından izlemesi hastanede yattığım sürece bana büyük güven ve huzur verdi.

Ameliyat sonrası sıvı gıda ile beslenmek zorunda kaldığım 4–5 gün biraz açlık hissetmem dışında sıkıntım olmadı. Sonra yumuşak gıdalar ve daha sonra katı gıdalara geçtim. Su içme konusunda yaşadığım problemi, oda ısısında içtiğim yumuşak bir su seçerek ve sudan önce kıvamlı bir meyve suyu içerek hallettim. Yemeğe kıvamlı bir çorba ile başlamak ve yemekleri çok yavaş yemek ilk günlerdeki yutma zorluklarını hafifletiyor.

Ameliyat olalı 3 ay oldu. Verdiğim 2,5 kiloyu geri aldım. Beklenen bir sorun olan ve zamanla geçeceği söylenen gaz artışına karşı, gerektikçe, verilen gaz giderici ilaçları kullanıyorum.

İstediğim herşeyi rahatlıkla yiyebilmek, tek yastık ile dümdüz bir yatakta öksürmeden uyuyabilmek, tok karnına yatabilmek ve eğilebilmek, normal insanların yaptığı şeyleri yine yapabilmek çok inanılmaz bir mucize gibi geliyor. Bütün bunların gerçekleşmesini sağlayan doktorum Prof. Dr. Mehmet Ali Yerdel’e sonsuz teşekkürler eder, başarılarının devamını dilerim. Reflü merkezinde çalışan başta Dr. Emel Güler olmak üzere bütün ekip arkadaşlarına da en içten teşekkürler…

 

Ayka Solu

HASAN
CEPHE

YAŞ:42

Sayın Mehmet Ali Bey,

Uzun yıllardan beri benim için gerçekten bir ızdırap haline gelmiş reflü
şikayatim sizin ve ekibinizin gerçekleştirmiş olduğu başarılı ameliyat
sonrasında artık tamamen ortadan kalkmış durumdadır.Yani artık geceleri hiç
uyanmadan uyuyabiliyorum. Reflüden kaynaklanan tüm yanma şikayetlerim
tamamen ortadan kalkmıştır.
Gerçekten beni sağlığıma kavuşturduğunuz için başta size daha sonra
ekibinizde yeralan Op.Dr. Emel Güler, Dr. Muzaffer Elçi, Dr.Ersin Ciğerli,
Dr.Sedat Tüzünere ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Sayın YERDEL ve
ekibine sonsuz teşekkürler…Saygılarımla

Hasan Cephe

SEMA GÜNER

YAŞ:36

MESLEK:BANKACI

Sayın Mehmet Ali Yerdel’e gelmeden önce reflü ve mide fıtığı ile şikayetlerim beni çok rahatsız etmekte olup günlük sosyal ve iş hayatımı çok olumsuz etkiler boyuta gelmiş reflü sebebiyle oluşan kronik öksürüğüm ve boğaz şikayetlerim işte çalışamaz duruma getirmişti en doktor beye gelmeden önce en son safhada artık yediğim yemekleri yutamama durumuna gelmiştim .Mehmet Ali beye gelip endoskopi olduktan sonra 1-2 gün içinde ameliyat kararı aldık ameliyattan sonra gerçekten yeniden doğmuş gibi oldum şimdi o kadar iyiyim istediğim gibi yiyip içebiliyorum ameliyatım o kadar rahat geçti ki hiçbir zorluğunu yaşamadım beni bu duruma getirdiği için Mehmet Ali beye çok teşekkür ederim .Benimle aynı şikayetleri olan kişilerinde hiçbir tereddütü olmadan rahatlıkla ve korkusuzca doktor beye müracat etmelerini içtenlikle tavsiye ederim.

Teşekkürler

MUHARREM BAYRAKAÇAN

YAŞ:35

Yaklaşık 2.5 ay önce reflü ameliyatı geçirdim,ameliyattan önce
2.5 yıl süreyle tedavi gördüm,
ilaç kullandım.Şikayetlerim bitmedi.Arkadaş tavsiyesi ile İstanbul Cerrahi Hastanesine
Prof. Dr. Mehmet Ali YERDEL’e geldim,şikayetlerimi dinledikten sonra Reflü tanısı koydu ve ameliyat olmamı önerdi.
Ameliyat olduktan sonra kısa bir süre yutma sorunum olmasına rağmen,şu an çok
iyiyim. Eski şikayetlerimin hiç biri kalmadı. Ameliyattan önce 2.5 yıl süre ile yitirmiş olduğum hem zaman, hem kullandığım ilaçların vücudumda bırakmış olduğu etkiler beni çok
etkileyip, yordu, sosyal hayatımı etkiledi.
Ameliyattan sonra yaşam kalitem yükseldi,yaşamdan keyif almaya başladım.
Bütün bunlar için Prof.Dr. Mehmet Ali YERDEL’ sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla

GÖNÜL
TEKİN

YAŞ:31

MESLEK:EV
HANIMI

Ameliyattan önce çok kötü zamanlar geçiriyordum, bütün günüm ve gecem acı içindeydi.Yediklerimden tat alamıyordum, bir süre sonra yememeye başladım.Çok kısa bir sürede -10 gün içerisinde 10 kg kaybettim. Çevremdeki insanlar da benimle birlikte bu acı yı paylaşıp,yaşamaya başladılar,hayat şekillerini bozmaya başlamıştım.

Daha konforlu ve rahat bir hayat yaşayabilmek için ameliyat olmaya karar verdim.

Ameliyat sürecinde ve sonrasında çok rahat geçirdim,Doktorumun bana verdiği tüm tavsiyelere uydum ve şimdi tamamen iyileştim.

 

Prof.Dr.Mehmet Ali YERDEL’sonsuz teşekkürler ediyorum.

 

HACER
FİLİZ ONARGAN

 

 

İki yıl evvel Mehmet Ali Bey’e mide şikayetlerimle başvurdum.Şikayetlerim ağzıma acı su gelmesi,ses kısıklığı,yediğim yiyeceklerin geri gelmesi gibiydi.

 

Mehmet Ali Bey ameliyat olmam gerektiğini,hastalığımın reflü olduğunu söylei.İlk önce mideye endoskopi yapıldı,ertes gün de ameliyatımı oldum.Bir gece hastanede kaldım.

Aradan iki yıla yakın zaman geçti,sağlığıma kavuştum.şimdi istediğim her şeyi yiyip içebiliyorum,yüksek yastıkta yatmıyorum.Velhasıl her gün doktoruma dua ediyorum.Benzeri şikayetleri olan yakınlarıma ve herkese doktorumu ve ameliyat olmalarını tavsiye ediyorum.

Mehmet Ali YERDEL’ ve emeği geçen herkese teşekkür.

Sevgilerimle.

YAMAN
BABACAN

YAŞ:38

MESLEK:PROFESYONEL
YÖNETİCİ

Çok uzun süreden beri mide rahatsızlıkları çekmekteyim.özellikle son iki senedir rahatsızlıklarım ciddi boyutlara ulaştı.Geceleri ağzımdan asit gelmesi nedeniyle,artık doğru dürüst bir uykuya hasret kalmıştım.Yediğim çoğu yemek,rahatsızlığımı daha da çekilmez bir hale getirmişti.Geceleri asit çıkışını önlemek amacıyla,dimdik uyumaya çalışıyordum.Rahatsızlıklar o kadar ileri düzeydeydi ki,normal bir hayat sürmem zorlaşmıştı.Bunun üzerine Prof.Dr.Mehmet Ali YERDEL’e muayeneye geldim ve endoskopi sonucunda ileri derecede Reflü tanısı kondu.Mide ağzının genişliği 6 cm çapına ulaşmıştı.Derhal ameliyat olmam gerektiği söylendi.Etraftan yaptığım araştırmalar sonucu,ameliyat sonrası bayağı sıkıntı çekeceğim söylenmişti.

Ameliyat olalı yaklaşık 3 ay oldu.Ameliyat öncesi çektiğim sıkıntılara baktığımda,keşke çok daha önceden ameliyat’a karar verseymişim diyorum.Yaşam kalitem kesinlikle arttı,artık yastıksız düz bir şekilde uyuyabiliyorum,istediğim her şeyi yiyip içebiliyorum.

Ameliyat öncesi ve sonrası göstermiş oldukları ilgş,alaka sonucu,olayı daha da kolaylaştıran Prof.Dr.Mehmet Ali YERDEL , Dr.Emel GÜLER ve ekibine bir kez daha sonsuz teşekkürler.benim gibi bu rahatsızlıktan hayatı kararmışlara tek tavsiyem, bu ameliyattan çekinmesinler ve bir an evvel olsunlar.

 

ALTAY
ORKAN AYTULUN

YAŞ:33

MESLEK:BÖLGE
MÜDÜRÜ

Bu ameliyattan önce ciddi olarak mide sıkıntılarım vardı, göğsüme vuran ağrıdan dolayı kalp ile ilgili bir rahatsızlığım olduğunu düşündüm.Mehmet Ali Bey’in yaptığı tetkiklerden sonra midemde reflü olduğu tanısı kondu ve birlikte ameliyat kararı aldık.

 

Ekim 2004 ameliyat oldum,o tarihten bu zamana kadar eski şikayetlerimden hiç birisi kalmadı ve gayet sağlıklıyım.

 

Prof. Dr. Mehmet Ali YERDEL’e teşekkürler.

 

TUANA
KURŞUNOĞLU

YAŞ:12

MESLEK:ÖĞRENCİ

Bu hastalık bende doğuştan vardı,ağızıma acı su ve mide yanmasından şikayetçıydim.İlk önce bir doktora gittim,orada endoskopi yapıldı ve hastalığımın reflü olduğunu söylediler.İlaç verdiler,ilaçları kullanırken şikayetlerim azaldı ,fakat ilaçlar bittikten sonra şikayetlerim yine başladı.Annem Prof. Dr. Mehmet Ali YERDEL’i bir TV kanalında izlemiş,adresini almış ve beni İstanbul Cerrahi Hastanesine getirdi. 

Mehmet Ali amca ile şikayetlerimi konuştuk ve endoskopi yapmaya karar verdik ,endoskopiden sonra Reflü’m ve Mide Fıtığım olduğu anlaşıldı ve ameliyat yapacağını söyledi.
Ameliyat olduktan sonra hastanede 1 gün kaldım ve sürekli sıvı yiyecekler yedim,eve gittikten sonrada katı yiyeceklere yavaşça geçiş yaptım.


Şimdi çok iyiyim, artık her yiyeceği yiyebiliyorum. Ameliyatımdan 15 gün sonra havuza girdim. Çok mutluyum ve artık midemle ilgili hiç şikayetim yok.
Mehmet Ali YERDEL çok teşekkür ediyorum.

 

 

 

SELVİN
BARIŞKAN

YAŞ:40

MESLEK:HEMŞİRE

20
Yıl önce sürekli mide şikayetlerim vardı, ilaç
kullanıyordum, geçici çözümler elde ediyordum. Star
gazetesinde okuduğum bir yazıya istinaden muayene için
Prof. Dr. Mehmet li Yerdel’ e geldim.

Şikayetlerimi
anlattım mide yanması, geceleri ses kısıklığı, ağızıma
asid geliyordu. Yiyecekleri yiyemiyordum, endoskopi yapıldıktan
sonra ameliyatıma karar verildi.

Hastanede
bir gece kaldım, taburculuğumdan sonra 15 gün içinde şikayetlerim
geriledi. Ameliyat olalı 1 yıl oldu hiçbir şikayetim yok
hayatıma normal şekilde devam ediyorum. Diyet yapmama gerek
yok.


Prof. Dr. Mehmet Ali Yerdel’ e ve ekibine sonsuz teşekkürler…

 

FARUK
GAZİOĞLU

YAŞ:25

MESLEK:İŞLETMECİ

2000
senesinin başından beri mide yanması, yediklerimin
geri gelmesi, aç kaldığımda dayanılmaz ağrılar,
zaman zaman ses kısıklığı ve tad alamama gibi
sorunlar yaşıyordum. Sürekli ağzımda açı bir tat
ve yanan bir mide ile yaşamaya çalışıyordum. Hayatımdan
biber, soğan, kızartma, turşu, çikolata, şarap,
votka gibi bir çok şeyi çıkartmak zorunda kalmıştım,
ve bu listeye hergün yeni bir şey eklenmeye başlamıştı.
Ne zaman hastalığımın reflü olduğunu ve tedavisi
olduğunu öğrendim hemen ameliyat oldum.

 

Ameliyattan
sonraki ilk birkaç gün benim için çok zor oldu aslında
yataktan kalkıp yürüyebilecek kadar rahattım, tek derdim açlık
oldu. Malum ameliyatta aç karnına giriliyor, sonraki birkaç günde
yutma zorluğu olduğu için devamlı komposto, çorba haliyle
insan acıkıyor.Ama 4 5 gün sonra zeytinyağlı makarna gibi
boğazdan kolay geçebilecek gıdalar ile normale dönmeye başlıyor
beslenme düzeni.

Şu
an ameliyat olalı 6 7 ay oldu, ve yediğim yemeklerin tadını
almaya, geceleri rahat uyumaya en önemlisi keyifli bir şekilde
yaşamaya başladım.

Faruk Gazioğlu.


KADRİYE KARAPINAR
YAŞ:44MESLEK:EV HANIMI

Ben Kadriye Karapınar. Konya’da yaşıyorum. 23 yıl boyunca dönem dönem yaşadığım rahatsızlık sonucunda doktorum Mehmet Ali Yerdel tarafından reflü teşhisi konulmuştur.

Geçen yıl haziran ayında reflü ameliyatı oldum ve bugüne kadar geçmişte yaşadığım rahatsızlıkları tekrar yaşamamanın mutluluğu içindeyim ve doktorum Mehmet Ali Bey’e duacıyım.

Reflü ameliyatından ve sonrasından korkanlara şunu söylemek istiyorum: kalan ömrünüzü rahat geçirmek istiyorsanız Mehmet Ali Yerdel Bey’e ve tecrübeli ekibine güvenin.


Prof. Dr. Mehmet Ali Yerdel’ e teşekkürler…

 

ÖMER
PAŞA

YAŞ:40

MESLEK:METALURJİ
MÜHENDİSİ

Ömer Paşa – 1966 doğumluyum.

16.09.2005 yılında İstanbul Cerrahi hastanesinde Prof. Mehmet Ali Yender tarafından mide fıtığı ameliyatı oldum.Yaklaşık bir yıl geçti. Bugün itibarı ile gerçekten amaliyat olduğum için çok memnunum.Ameliyattan önce çektiklerimi düşündükçe ;

– günde 4 – 5 defa mide yanmasını önlemek için talcid ve/veya benzeri ilaç alıyordum, 


– geceleri uyumak için evde oda oda tur atıyordum, 


– müşterilerim ile uzun süre süren iş yemeklerimde kalbimin altında oluşan gaz sancısını
gidermek için   sık sık masayı bırakıp dolaşmam gerekiyordu,

– Akşam uykudan boğulurcasına kalkıp 5 -10 dakika süren işkenceler, 


– Çok sevdiğim bir çok meyvadan mahrumdum( elma, portakal … vb ) 


– Yazın yaz tatillerinde yemekden sonra en az 4 saat yüzebilmek için beklemek,

Daha hatırlayamadığım bir çok sorun ile karşılaştım.

Bu tanılar ile kendimce araştırdığım ve en iyi diyebileceğim 3 doktora muayene oldum ve hepside yapılan endoskopi sonuçlarını görünce ameliyatın en iyi ve tek kesin çözüm olduğunu belirttiler.Veya hayatım boyunca yediklerime dikkat etmem , düzenli mide asidini düzenleyici inhibitör görevi gören ilaçlar almam gerektiği ve bu barretli yapının ilerisi için pek hoş gözükmediği belirtilince mecburen ve birazda ürkerek ameliyat kararı aldım.Ameliyattan bir gün sonra taburcu oldum. 4 gün sonra da iş hayatıma geri döndüm. ( gerçi bu sürenin kişiden kişiye değiştiği ve spor yapıyor olmamın bu süreyi diğer hastalara göre kısalttığını biliyorum ).

Ameliyattan sonra yaklaşık 15 gün tam manası ile tüm yeme alışkanlıklarım değişti.Mecburen çok yavaş yemek yemeği öğrendim ama inanın bu tam 3 ay sürdü daha sonra insan istemeden gerçek alışkanlıklarını bırakamıyor. Bazen hızılı yemek yerken kendime ne yapıyorsun diye soruyor ve hemen dikkat etmeye çalışıyorum. Ameliyat sonrası yaklaşık 7 kg verdim tam bir yıl sonra bugün ise verdiklerimin 4kg geri aldım ve dikkat etmeye çalışıyorum. Tüm yemekleri yemem serbest ve en üstte yaşadıklarımı birdaha hiç yaşamadım.

Not : Ameliyattan sonraki çalışarak unutmaya çalıştığm ve halen hatırladığım yaklaşık bir hafta süren omuz bölgelerimde yaşadığım gaz sancılarını belirtmekte yarar var.

 

FUAT
GÜNER

YAŞ:34

MESLEK:HASTANE 

PARK GÖREVLİSİ

3 senedir yoğun mide ağrısı ,gece öksürüğü,yemeklerden sonra göğsümde yanma şikayetlerim vardı.Nisan 2006 tarihinde bu şikayetler sebebiyle Prof.Dr.Mehmet Ali YERDEL hocamıza başvurdum,kendisi yapılan tetkikler sonucu bana reflü tanısı koydu.

Nisan ayı içinde laparoskopik reflü operasyonu geçirdim.Ameliyat sonrası tüm şikayetlerim ortadan kalktı.Kendimi yeniden doğmuş gibi
hissediyorum.

Şu anda istediğim her şeyi yiyebiliyorum ve hiçbir şikayetim yok.


Hocama sonsuz teşekkürler…

 

GÖKNİL
BORA

YAŞ:30

MESLEK:SATIŞ
YÖNETİCİSİ

Yaklaşık 4 yıl önce midemle ilgili sorunlar yaşamaya başladım;öncelikle İsviçre hastanesi,daha sonra Yeditepe Üniversitesi ve Maltepe Üniversitesi hastanelerine gittim,endoskopi,phmetre yapıldı ve çeşitli ilaç tedavileri gördüm ne yazıkki bana bu hastalığın çözümü olmadığı ,ilaç tedavisi ve diyet ile çözüleceği bilgileri verildi.Uzun bir sürede ilaç tedavisi gördüm.ancak henüz yaşım genç olmasına rağmen istediğim şeyleri yiyemiyor ve üstüne yine ağrılar çekiyordum.

Kimse bana kapalı ameliyattan bahsetmemişti, hatta ameliyatın gereksiz ve tehlikeli olduğundan bahsetmişlerdi,bir gün Hürriyet gazatesinde”mart 2005”M.ALİ YERDEL’in ropörtajını gördüm hemen aradım,randevu aldım.araştırmalarımı yaptım ve Mehmet Ali Yerdel bey ile tanıştığımda da inanılmaz bir güven duydum.
Bana hastalığı ,ameliyatı ve süreçleri dikkatle aktardı,ameliyat olmaya karar verdim.ameliyattan sonra çok rahat ettim.1.5 yıldır istediğimi yiyor ve hiçbir sorun yaşamıyorum.

Bu sebeple Prof.Dr.Metmet Ali Yerdel e çok teşekkür ediyor ve ona hastalar yönlerdirmeye devam ediyorum.
Ameliyattan ,sonra mide ile ilgili sorun yaşayan arkadaş ve çevremede M.Ali beyi öneriyorum.
Hatta birkaç arkadaşım daha ameliyat oldu ve onlarda hayatlarından son derece memnunlar.


Eğer mide ile ilgili sorununuz çözülmüyor ise mutlaka Mehmet Ali Yerdel beye gelin,sonuçlarına inanamıyacaksınız.


Tekrar teşekkürler.

SEVGİ
AKBULUT

YAŞ:41

MESLEK:EV
HANIMI

2003 mart ayından beri göğsümde yanma,ağırlık ,ağızdan gaz çıkarma isteği ama bir türlü çıkaramama ve göğsünüzde çok büyük bir baskı hissi.önce bende herkez gibi kalp krizi filan geçiriyorum sandım.epeyce bir süre kardiyaloglara gittim.hiçbir tanı koyamadılar ve sonunda mideme bakılması gerektiği söylendi.reflü teşhisi kondu,önce ilaç ile tedaviye başlandı ,en az 3 defa phmetre yapıldı,gıdalara dikkat edildi.

Tam 1,5 senem böyle geçti.istifralarım böyle başladı ve hastalığım daha da kötüye doğru ilerledi..gittiğim doktor memorial hastanesinde DR.FERYAL İLKOVA’dır.bana daha sonra stretta yöntemini uygulamak istediğini söyledi,ve stretta yöntemini uyguladı,bu uygulama yapılmadan önce ve uygulamadan sonra ban çok çok iyi olacağım ve reflüden kurtulacağımı söyledi.maalesef hiç iyi olamadım ,aksine çektiğimle kaldım.İstifralarım daha da arttı ve kanamaya kadar devam etti.Dr. Feryal İLKOVA tarafından uygulanan Stretta yöntemi tamamen başarısız oldu.

Daha sonra Sy. Prof.Dr. Mehmet Ali YERDEL bey ile tanıştım ve ameliyat oldum.Ameliyat olalı 9 ay oldu ,şu anda herkesten sağlam bir midem var,her şeyi yasaksız bir şekilde yiyebiliyorum,tüm şikayetlerimden kurtuldum.

Beni sağlığıma kavuşturan ,hayata yeniden gelmemi sağlayan Sy.Prof.Dr.Mehmet Ali YERDEL beye çok teşekkür ederim.

Sevgi AKBULUT

FEVKİYE
GÜDÜL

YAŞ:42

MESLEK:EV
HANIMI

Benim şikayetlerim 1998 yılında başladı.Ani istifralar,tıkanma ve yutma güçlüğü.Su bile içsem kusuyordum.Bu durum beni çok rahatsız ediyordu.Artık toplum içinde yemek yiyemez duruma gelmiştim.Her branş doktoruna gittim.Bir netice alamadım.Gittiğim doktorlar yapacak bir şey olmadığını söylediler.Tabii ben yemek yiyemediğim içinde halsiz düştüm.Hastaneye yattım,serumla beslendim.

Bir müddet sonra Ankara Yüksek İhtisas Hastanesine gittim.3 defa belirli aralıklarla balon tedavisi gördüm.Ama bu tedavilerde geçici idi.6 ay sonra tekrar eski halime dönüyordum.Şikayetlerimde hiçbir azalma olmamıştı.Artık ümitsizliğe kapılıp tedaviyi bıraktım.

Birgün Prof.Dr. Mehmet Ali Yerdel ‘i televizyonda izledim.Anlattığı şikayetler benim karşılaştığım bizzat yaşadığım şikayetlerdi.Konusunda uzman bir otorite olduğu dinlerken bile fark ediliyordu.Bana güven vermişti ve Istabnul’a gelip bir kerede Prof.Dr.Mehmet Ali Yerdel beye muayene olmaya karar verdim.
Gerekli tetkikler yapıldı ve doktor bey kesinlikle ameliyat olmam gerektiğini söyledi.Bende bunca sıkıntımdan başka türlü kurtulamayacağımı anladım,belli araştırmalarımda sonra ameliyat olmaya karar verdim ve 15.05.2006 tarihinde ameliyatım gerçekleşti.

 Şu an eski sıkıntılarımın hiçbi5risinden eser yok .Ruh sağlığımda yerinde.İyi ki ameliyat olmuşum diyorum.Ve tüm akalazya hastalarına tavsiyem, eğer benimle benzer şikayetleri taşıyorlarsa hiç vakit kaybetmeden değerli doktorum Prof.Dr..Mehmet Ali Yerdel beyin kapısını çalmaları .
Allaha şükür ki ben şifamı buldum.

Değerli doktoruma ve tüm İstanbul Cerrahi Hastanesi çalışanlarına teşekkür ediyor,benim gibi AKALAZYA hastası olan herkeze acil şifalar diliyorum.

SEDAT
TEZCAN

YAŞ:

MESLEK:SATIN
ALMA –

STOKLANAN
MALZEME

UZMANI

Merhabalar

1995 ten 2005 Haziran ayına kadar olan zaman süreci hayatımın en zor ve en rahatsız günleri idi.1995 yılında midemde yanmayla başlayan ve en son olarak mide asidimin uyurken burnumdan çıkması ile uyandığım gecelere dayanan bu reflü ve mide fıtığı belası ile Lansor,Gaviscon,Kompensan – diyet ve başımın altında koca bir yastık ile 10 yıl idare etmeye çalıştım. Ne zamana kadar Mehmet Ali Yerdel Hocamı tanıyana kadar.

Reflü hastası bir arkadaşımın tavsiyesi ile hemen bir randevu aldım,muayene olduktan sonra Laporospik bir ameliyatla beni iyi edeceğini söyleyince once inanamadım, çünkü çevremdekiler hep bu hastalığın ilaç ve diyetten başka tedavisi olmadığını söylüyorlardı(Doktorlar dahil)

Hemen ameliyat olmaya karar verdim, çünkü bu hastalıkla ömür boyu yaşayamazdım, benim için inanılmaz bir fırsattı ama herşeyden önemlisi Prof.Dr. M.Ali Yerdel’in bana verdiği güven, çabuk karar vermemde çok etkiliydi. Ameliyat oldum ertesi gün taburcu oldum, birgün sonra işe başladım.Şu anda tam 14ay geçti aradan ve 10yıldır yiyemediğim herşeyi yiyebiliyor ve içebiliyorum. Geçmişteki yanma, ekşime, asit kaçması gibi rahatsızlıkların hiç birinden eser kalmadı.

Hocam size sonsuz teşekkür ederim.Elleriniz dert görmesin, Allah ellerinize güç kuvvet versin.

Ayrıca buradan reflü hastalarına bir tavsiyem olacak; çektiğiniz ızdırabı çok iyi biliyor ve bu meretten kurtulmanın tek yolu ameliyat olduğunu Adresinde belli olduğunu söylemek istiyorum. Bu günden tezi yok, Sakın geç kalmış olmayın…

NURTEN
İNAN

YAŞ:37

MESLEK:EV
HANIMI

12 yıllık reflü hasatasıyım.1 yıl önce ameliyat oldum şu anda her şey muhteşem ,adeta ikinci baharımı yaşıyorum.Şikayetlerimden kurtuldum.

Her şey kontrol altında, bütün emeği geçenlere, en başta Prof.Dr.Mehmet Ali YERDEL beye ,çok teşekkür ediyorum.

Çok memnun kaldım.


Prof.Dr. Mehmet Ali Yerdel in ve ekibinin başarılarının devamını diliyorum.

 

KORAY
ESİN

YAŞ:23

MESLEK:ÖĞRENCİ

1999-2000 senesinden itibaren başlayıp 2004 senesine kadar şiddeti artarak devam eden ve 2004 mayıs ayından itibaren hergün olmaya başlayan mide yanması ve mide suyunun ağzıma kadar gelmesi nedeniyle öncelikle başka bir hastanede tedavi olmak amaçlı başvurdum.Beni çok kötü bir endoskopi deneyimiyle karşı karşıya bıraktılar.

Belirli bir tanı koyulamadı ve bana ilaçla tedaviye başladılar fakat 1 ay süren tedavi sonucunda hiçbir fayda göremedim ve şikayetlerim aynen devam etti.Daha sonra tekrar tedavi olmak için farklı yerler aradım ve sonunda Mehmet Ali Yerdel den İstanbul Cerrahi Hastanesinden randevu aldım.Bu kadar deneyimin üstüne endoskopiden bile korkuyordum fakat bu kadar rahat bir endoskopiden sonra ameliyat olmaya karar verdim.

Ameliyat bu kadar insanların gözünü korkutmasına rağmen bir gün sonra ayaktaydım.Ameliyattan bir ay sonra normal halime gelmiş tam olarak normal hayatımı yaşıyor durumdaydım.2 sene üstünden geçti ve bugüne kadar ameliyat öncesi yememe içmeme dikkat etmeme rağmen olan olaylar şu anda dikkatli olmamama rağmen ben hiçbir sorun yaşamıyorum.

Bana ameliyattan sonra verdikleri rahatlıktan dolayı teşekkürlerimi sunarım.

GÖKHAN
ORHON

YAŞ:35

MESLEK:SİSTEM
OPERASYON MÜDÜRÜ

Yaklaşık 1 sene önce reflü ve safra kesesi ameliyatı oldum. Ameliyat çok iyi geçti. 2 gün sonra araba kullanabildim. Ameliyat endoskopik bir operasyon olduğundan yaralarımda çok çabuk geçti. Hiçbir ağrım olmadı.

Ameliyat sonrası yaklaşık 1 ay azalarak süren yutkunma sorunum oldu. Ancak bu süreden sonra midem çocukluğumdaki gibi sağlıklı bir mide oldu. Boğazımdaki yanmaşar, göğüs ağrılarım tamamen geçti.

1 yıldır mide ilacı kullanmıyorum. İstediğim herşeyi yiyebiliyorum.

İstanbul Cerrahi Hastanesi’ne Prof. Dr. Mehmet Ali Yerdel ve ekibine çok teşekkür ederim.

METİN
DEMİRKAYA

YAŞ:41

MESLEK:SERBEST
MESLEK

Ben yaklaşık 9 yıldan beri Reflü hastası idim. Günümün her dakikası göğüs ağrısı ve yanma ile geçiyordu.Kısacası hayat bana zehir olmuştu.Taki 2004 yılına kadar.

2004 yılında bir gazetede Prof Dr Mehmet Ali Yerdel beyi okudum. Kendisi halen İstanbul Cerrahi hastanesinde Reflü üzerine A dan Z ye kapsamlı teşhis ve tedavi merkezinde başarı ile Reflü ameliyatları yapmaktadır.

Bende 2004 yılında kendisine bu Reflü ameliyatını olanlardan biriyim. Ameliyattan bir kaç hafta sonra yaşantım tamamen normale döndü ve kendisine yaptığı bu başarılı ameliyattan dolayı teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Şu ana kadar Reflü ile ilglili en ufak bir şikayetim olmadığı gibi hayatımı rahat bir şekilde yaşıyorum.

Ben bu rahatsızlıktan müzdarip olanlara Prof. Dr. Mehmey Ali Yerdel beye muayene olmalarını tavsiye ederim.

RÜYA
CİVAROĞLU

YAŞ:58

MESLEK:EMEKLİ

Ameliyat öncesi büyük şikayetim midemde yanma vardı. İstediğim ve sevdiğim baharatlı, eki ve acı hiçbirşeyi yiyemiyordum.

Geceler her yatışımda ağımza devamlı acı-ekşi su geliyordu. Prof. Dr. Mehmet Ali Yerdel’e gelmeden önce Florince Nightingale hastanesinde bir doktora gittim ve ilaç tedavisi gördüm.

Ama faydasını görmedim. Mehmet Ali Bey’e gelişim bir gazetede kendisinin röpörtajını okumam oldu. Daha sonra İstanbul Cerrahi Hastanesi Reflü & Genel Cerrahi Merkezinde Mehmet Ali Yerdel tarafından muayene edildim ve ameliyatımda Prof. Dr. Mehmet Ali Yerdel tarafindan gerçekleştirildi.

Ameliyat sonrası kendimi çok rahat hissediyorum ve çok mutluyum. Hiçbir şikayetim kalmadı.

PAMİR
NİHAT TEKER

YAŞ:59

MESLEK:TURİZM
İŞLETMECİSİ

Çok
uzun süredir mide şikayetleri ile çeşitli doktorlara
gittikten sonra, yaklaık 10 yıl önce Reflü Teşhisi
ve ilaç tedavisine yönelindi. Son doktorum Gastroskopi
sonrası, ameliyat olmam önerisinde bulundu. Daha önce
eşimi ameliyat “safra kesesi” ettiği için
tanıdığım be basından Reflü amlieyatları yaptığını
bildiğim Sn. Prof. Dr. Mehmet Ali Yerdel’in internet
adresini bularak Reflü Merkezine geldim.

05-12-2006
tarihinde ameliyat oldum. 06-12-2006 tarihinde evime gittim.
13-12-2006 tarihinde dikişlerim alındı. Son 2 gündür daha
önce bana çok dokunan bazı yiyecekleri yiyerek ve çok rahat
uyuyarak “öncenin aksine” bu kadar kısa zamanda
hayat kalitemin nasıl değişebileceğinin farkına vardım.

Daha
önce ameliyat olmayarak hayatımın ne kadar uzun bir süresini
sıkıntılarla geçirdiğimi düşünüp , üzülüyorum.

Herşey
için çok teşekkür ederim.

DERYA
CEDİMOĞLU

YAŞ:31

MESLEK:DIŞ
TİCARET / SATIN ALMA

Uzun zamandır devam eden ses kısıklığı, gece öksürükle uyanma, mide-göğüs ve boğazda yanma hissi ve kalp sıkışması şikayetlerim nedeniyle Prof. Dr. Mehmet Ali Yerdel’e başvurdum ve muayene/endoskopi sonucu Reflü hastası olduğumu ve yaklaşık 6 cm mide fıtığım olduğunu öğrendim.

2 seçeneğim vardı. 1-) Ömür boyu perhiz+ilaç tedavisi 2-) 30 dk. süren ve 5-6 günde normal hayata dönülebilen ameliyat ve geçen hafta ameliyat oldum.

3-4 gün sadece serum ve sıvı ile beslendikten sonra şu anda küçük porsiyonlar halinde neredeyse herşeyi yiyebiliyorum ve çok hafif gaz sıkışıklığı dışında hiçbir şikayetim yok. Doktorumun bana ameliyat öncesi verdiği bilgilerin dışında hiçbir sürpriz ile karşılaşmadım ve daha şimdiden iyi ki ameliyat olmuşum, Reflüsüz yaşamak ne kadar rahatmış demeye başladım.

Hayatım boyunca çantamda ilaçlarla gezmek ve hep yüksekte yatmaktansa sadece 4-5 gün süren nekahat döneminin ardından sağlıklı bir ömür sürmek kesinlikle doğru tercihti. Korkacak bir şey yokmuş , gerçekten basit bir operasyonmuş, doktoruma şimdiden minnettarım.

BERRİN
ÖZDEMİR

YAŞ:42

MESLEK:EMEKLİ

Doğru dürüst yemek yiyemez hale gelmiştim. Göğsümdeki yanma ve ağrı beni uyutmuyordu. İstanbul Cerrahi Hastanesi’e geldim. Sayın Prof. Dr. Mehmet Ali Yerdel’e muayene oldum.Yapılan endoskopi sonucunda ameliyata karar verildi. Bir yıl önce ameliyat oldum. Ameliyat olduğum günden bu yana yaşam kalitem çok çok yükseldi. Reflü ile ilgili en ufak bir şikayetim kalmadı.
Son 3-4 yıldır Reflü şikayetim vardı. Yapılan tetkikler sonucunda tedavi belirlendi ve başladı. 3 yıl kesintisiz ilaç kullandım, yaam koşullarımı mümkün olduğunca Reflü’nün etkilerini azaltacak şekilde düzenledim. Ancak hiçbir olumlu sonuç alamadım. Yediğim, içtiğim hiçbirşeyden zevk almıyordum.

Daha önce yiyip içemediğim pek çok şeyi keyifle yiyip içiyorum. Kısacası hayat benim için ızdırap olmaktan çıktı, mutluluk oldu. Çevremde uzun zamandır Reflü şikayeti olan, tedaviden sonuç alamayan kişiler var.

Onlara doktorlarıyla birkez daha görümelerini, cerrahi müdahalenin sorunlarının tek kesin çözümü olabileceğini öneriyorum.

NURHAYAT
KASABALI

YAŞ:49

MESLEK:REKLAM
ve HALKLA İLİŞKİLER YÖNETİCİSİ

Yeniden doğuşsa benim hikayem; Ben bunu Sn. Mehmet Ali Yerdel ve ekibiyle başardım diyorum…

 

Kendimi bildim bileli, önce önce adını bilmediğim derdimin “Genç kızlık dönemi itibari ile” sonradan “Reflü” illeti olduğunu öğrendim, her yemek yemem , her bir meyva suyu veya tatlı gıda zehir oldu bana senelerce, gezilmedik doktor , uygulanmadık tedavi kalmadı.

Her on günde bir kutu kutu alınan mide ilaçları yetmedi her yemek, içmek sonrası alınan , ağızda eriyen mide tabletleri , denenmeyen yöntem kalmadı ve son iki sene önce yapılan endoskopi ile nihayet çözüm derken süre gelen (Bugüne kadar 2 yıllık sürede dahada artarak devam eden) Reflü’mle hayatim zehir olarak ağzımdan gelmeye devam etti…

Çok yakın bir arkadaşım (mucize dediğim günüydü hayatımın) Sn Mehmet Ali Yerdel’i öneridi. Öylesine inançsızdımki ama yinede son ümit artık , bakalım bu defa hangi ilaçlar derken… öylesine güvenle attımki adımımı o odadan içeriye “Gördüğüm yaklaşımla” ameliyata karar vermem bir saniye sürdü , evet : Ameliyattı ve doktoruma duyduğum güvendi en önemlisi.

Ve… bugün tam bir hafta geçti üzerinden inanılmaz rahat bir operasyon ve bir haftanın sonunda az da olsa özlediğim nice gıdayı püre ve sıvıda olsa zehir olmadan yiyor ve içiyorum.

Kısacası yeni hayatım için Teşekkür cümlesi bile bulamıyorum. Binlerce Teşekkürler yinede, Bu mutluluğu ve yeni hayatı bana verdiğiniz için….

ZEKERİYA
SAĞLAM

YAŞ:54

MESLEK:MAKİNA
MÜHENDİSİ

10 yıllık mide rahatsızlığı çeken bir kişiyim. Bu süre zarfında yapılanlar bir klasörü doldurur. 

Hastalığım teşhis edilene kadar iki kere Kalp Krizi teşhisiyle yoğun bakıma alındım. Sonunda Reflü olduğum anlaşıldı.Hastalığın icabı yemek perhizi ve günlük ilaçlarla devam ettim. Son zamanlarda geceleri nefes darlığıyla uyanmaya başladım. 

4 yıldan beride Reflü ameliyatı olmak istiyordum. Ama bu konuda çok olumsuz söylentiler vardı. Bütün endişelerim Mehmet Ali Yerdel beyi bulunca sona erdi. Ameliyat olmaya kara verdim.

Mide fıtığı , Reflü ve Safra kesesi ameliyatı oldum. 2 ay geçti , geceleri düz yatakta deliksiz uyuyorum.

En önemliside yüzümüğn asıklığı geçti , güler yüzlü birisi oldum.

ZİYA
ŞEFTALİOĞLU

YAŞ:43

MESLEK:MAKİNA
YÜKSEK MÜHENDİSİ

7-8 yıldır mide sıkıntıları yaşıyordum.4yıl önce bunun reflüden kaynaklandığını öğrendim.4 yıldır sürekli ilaç almak zorunda kaldım.

Proton inhibitörü ilaçlarını bıraktığım zaman kısa bir sürede sorunlarım başlıyordu.Işim gereği çok farklı yerlerde kalıyor dolayısı ile diyetime dikkat edemiyordum.daha sonra ameliyat olan 2 tanıdığımdan aldığım olumlu referanslar ile Sayın Mehmet Ali Yerdel’e muayene oldum ve ameliyat kararı aldım.

Ameliyattan 3-4gün sonra ağzımda oluşan yaralar iyileşti.şu anda çok iyiyim.Ameliyat öncesi ve sonrası yapılan tetkik ve takiplar bir mükemmellik örneği idi.

 

Bu güzel hizmet ve organizasyonu için prof.dr.mehmet ali yerdel ve ekibine çok teşekkür ediyorum.

BÜLENT
ŞEHİRLİOĞLU

YAŞ:44

MESLEK:TEKSTİL

Uzun yıllardır,mide yanması,midemden ağzıma doğru yediklerimin çıkacak gibi olması aşırı ağız kokuları şikayetleri ile Mehmet Ali Yerdel beye geldim Hakikaten çok rahatsızlık çekiyordum.

Her yemekten sonra bu rahatsızlığı duymak ve bilinçsizce hiçbir önlem almadan bu rahatsızlığı çekmek uzun yıllarımı aldı.Tabii bu arada sigara içiyorum arada sırada alkol alıyorum,soğan sarımsak yiyorum dahada kötü olmaya başlayınca araştırmaya başladım.Reflü ilk defa burada tanıştım.

Doktorum seçenekleri sundu,bende ameliyata kara verdim.Dördüncü gün işimdeydim.Şu anda kırk beş gün geçti yeniden doğmuş gibiyim.Midemle ilgili sorunum kalmadı.Sadece ilk bir hafta sulu gıda gıdalarla beslenmem daha sonra belli periodlarla yemek yeme düzenine girdim.

 

Şu anda her şeyi yiyebiliyorum. Teşekkürler…

CEM
TOPRAK 

YAŞ:34

MESLEK:İŞ
ADAMI

Şu anda 34 yaşındayım ,tahminime göre 16-18 yaş arası refü şikayetlerim başladı.Yurt içi ve yurtdışı birçok doktora gittim ve çözüm bulunamadı.

1,5 yıl önce geldiğim İstanbul Cerrahi Hastanesinde Prof.Dr.Mehmet Ali Yerdel beye muayene oldum.Ameliyat kararı aldık ve ameliyat oldum .

Şikayetlerim benimde hiç beklemediğim şekilde aniden bitti.Benim için çok radikal bir değişiklikti.Ameliyattan sonra yaşamaya başladığım dönem sağlığımın en iyi olduğu zamandır.

Sevgili doktoruma bu konuda çok teşekkür ederim.

ÇETİN
ABLAK 

YAŞ:32

MESLEK:TEKSTİL

OPERASYON
TARİHİ:22.01.07

5-6 seneden beri çektiğim boğaz ve mide problemlerim vardı.Sürekli boğazımda bir şey varmış hissi ve yutkunma güçlükleri vardı.Her yediğim şey dokunuyordu ki ben yemeve içmeye çok düşkün biriyim.

2 sene öncesine kadar RENNİE,FAMODİN türü ialçlarla midemdek, yanmayı kendi kendine teskin etme yoluna gittim ta ki M.ALİ YERDEL’i bulana kadar,muayene oldum hocama endoskopi yapıldı REFLÜ tanısı kondu ve bana ilaç
verdi.

Bunları bir süre kullandım,bıkana kadar,ilaçlardan sıkıldığımda tekrar hocama başvurdum ve ameliyat olmak istiyorum dedim.Tekrar yapılan endoskopi sonucunda hocamla beraber ameliyata karar verdik.Pazartesi ameliyat oldum Salı günü saat.11:00de taburcu oldum.

Bugün ameliyatımın 9.cu günü ve her şey mükemmel.Mehmet Ali hocanın ve Emel hanımın bana söylediklerinin dışında hiçbir olağanüstü şey yaşamadım.Ne mutlu bana bundan sonra istediğim her şeyi yiyip içebilicem,üstelik hep kilo probleminden şikayetçiydim 9günde 7 kilo verdim.Prof.Dr.Mehmet Ali
YERDEL, Dr.Emel hn ve tüm diğer takım arkadaşlarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Saygılarımla….Elleriniz dert görmesin.

ELİF
ÖZARSLAN 

YAŞ:34

MESLEK:BANKACI

OPERASYON
TARİHİ:19.02.07

2003 yılından 2006 tarihine kadar mide şikayetlerim en yoğun haliyle devam etti. Sürekli bulantı, midemde yanma, yemek borumdan ağzıma gelen acı su, hepsi çok kötüydü.

Çalıştığım bankadaki bir müşterim vasıtasıyla Mehmet Ali Yerdel’in adını duydum ve ekim başlarında muayeneye geldim.Sonucu bende biliyordum ameliyat tek çözümdü ve binlerce teşekkür ettiğim ve minnetlerimi sunduğum başta Mehmet Ali Yerdel ve Emel Hn. bu operasyonu gerçekleştirdiler.

Sevgili Doktorum ameliyatın ertesi günü hiçbir şikayetimin kalmayacağını söyledi ve gerçekten ameliyattan sonra hiçbir şikayetim kalmadı. Bugün ameliyatımın üzerinden 3 ay geçti ve ben boşu boşuna 3,5 yıl bu ağrı ve şikayetleri çekmişim.

Bugün çok ama çok iyiyim, hiçbir şikayetim yok ve ne istersem onu yiyebiliyorum. Bulantı, yanma ve berbat acı su hiçbirşey yok. Başta Sayın Prof. Dr. Mehmet Ali Yerdel ve ekibi yiki varsınız. Saygılarımla…

FATİH
BECEREN 

YAŞ:37

MESLEK:SERBEST
MUH&MALİ

MÜŞAVİR

OPERASYON
TARİHİ:09.02.07

2003 yılında aniden hıçkırık şeklinde başladı. Başlangıçta normal birşey olduğunu düşünüyordum. Fakat bu olay yavaş yavaş kendini iyice göstermeye başladı. 2003 yılında 68 kg. seviyelerindeydim. Rahatsızlık artmaya başladığında, yutma güçlüğü, öksürük, hafif acı su gelmesi vb. gibi şeyler başladı.

Hastane iç hastalıkları uzmanına muayene oldum.”Akalazya” olma şüphesi teşhisi kondu. Mide ve antidepresan ‘Lustral’ ilaçlarını kullanarak kasılmayı önleyebileceğini biraz rahatlayacağımı düşündü, fakat hiçde beklenildiği gibi bir düzelme olmadı. Aksine hastalık şikayetlerim dahada artmaya başladı. Bu arada kilo kaybım artarak devam etti. 2004 yılında 59-60 kiloya kadar düştüm. Öksürük artmaya başlayınca, göğüs hastalıkları uzmanı röntgende tüberküloz olabileceğimi ve acilen hastaneye yatmam gerektiğini söyledi.

Aslında röntgende görülen bulgular yemek borusundan kaynaklanan hava kabarcıklarından başka birşey değildi. Bunun farkına varmaları güçtü. 2005 yılında 56 kilo olmuştum. İnternetten ve yazılı-görsel basından bu benzer şikayetlerin “Reflü” hastalığının belirtileri olabileceğini düşündüm. Bir tanıdığıma İstanbul Cerrahi Hastanesi Reflü&Genel Cerrahi Merkezinde Prof. Dr. Mehmet Ali Yerdel tarafından Reflü teşhisi konmuş ve başarılı bir operasyon gerçekleştirilmişti.

Acaba bende de Reflü hastalığı mı vardı diye düşündüm ve 2005 yılı ağustos ayında Prof. Dr. Mehmet Ali Yerdel tarafından muayene edildim ve “Akalazya” teşhisi konuldu.Hocamız ile birlikte operasyon kararı aldık. Çok başarılı bir ameliyat gerçekleştirildi, normal hayatıma geri döndüm.

Herşey için sonsuz teşekkürler…..Çok Mutluyum……

İSMAİL
TEZCAN 

YAŞ:31

MESLEK:BANKACI

OPERASYON
TARİHİ:08.11.05

Bir sene önce Reflü ameliyatı oldum. Hiçbir sorunum kalmadı. Bu illet hastalıktan kurtulduktan sonra kendimi yeniden buldum.

Herşey bundan 1.5 sene önce eczaneden ilaç alırken başladı. Eczacı bana Reflü hastalığı ile ilgili olarak Mehmet Ali Yerdel hocamızı önerdi, iyikide önermiş.

Hocamız ile görüştükten sonra hemen ameliyata karar verdim, çok mutluyum, yeniden doğmuş gibiyim, artık hiçbir mide ilacı kullanmıyorum.

Teşekkürler, ellerinize sağlık…..

NAZMİ
TAŞLIK 

Özel bir şirkette teknisyen olarak görev yapmaktayım.İki seneden beri mide şikayeti yakınmalarıyla birçok doktordan birçok çeşitli tedaviler gördüm.Hepsi değişik tanı ve tedaviler uyguladı,hiç birinden olumlu bir cevap alamadım.

En son olarak bir tavsiye üzerine İstanbul Cerrahi Hastanesi REFLU&GENEL CERRAHİ BÖLÜMÜ BAŞKANI Prof.Dr. M.Ali Yerdel’e muayane oldum.Muayene ve endoskopi sonucu ameliyat kararı verildi,şikayetlerimden o kadar sunmuştum ki hiç düşünmeden ameliyat kararına evet dedim.

2006 şubat ayında ameliyat oldum.2007 şubat ayında kontrole geldim,bu süre içerisinde hiçbir şikayetim olmadı ve o yakınmalarımdan eser kalmadı.Beni ameliyat yapan doktara sonsuz teşekkürlerimi sunar,nice hastalara hiç düşünmeden aynısını tavsiye ederim.

Teşekkürler…

NURAN
BAKİ 

YAŞ:56

MESLEK:EV
HANIMI

OPERASYON
TARİHİ:11.2006

Yaklaşık 15 yıldır kronik öksürükle mücadele ediyorum. Şu ana kadar verilen tedaviler hiçbir sonuç vermedi. Farklı farklı doktorlar farklı teşhis koyarak hiç gereksiz yere ilaç tedavileri uyguladılar.

Bu süre zarfında mide rahatsızlıklarım baş göstermeye başladı. Aşırı şekilde yanma, asit salgılama gibi şikayetlerin yanında hiçbirşey yiyemez duruma geldim. Yazılı medyadan ve daha sonra internetten takip ederek Sayın Prof. Dr. Mehmet Ali Yerdel’e ulaştım.

Gastroskopi sonucunda ileri Reflü rahatsızlığım ve mide fıtığım olduğu ortaya çıktı. Laparoskopi yöntemi kullanılarak Reflü ameliyatı oldum.Şu anda normal beslenmeme çok sağlıklı bir şekilde devam ediyorum. Hiçbir rahatsızlığım kalmadı. Diğer rahatsızlığım olan öksürüğümde azaldı.

Sayın Prof. Dr. Mehmet Ali Yerdel’e çok teşekkür ediyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu tür rahatsızlığı olan hastalrın kesinlikle Prof. Dr. Mehmet Ali Yerdel’e başvurmalarını öneriyorum. Saygılarımla….

METİN
ÖZOĞUZ 

YAŞ:44

MESLEK:SATIŞ
MÜDÜRÜ

OPERASYON
TARİHİ:21.02.07

Yaklaşık 20 yıldır yaşadığım reflü şikayeti nihayet M.Ali YERDEL hoca sayesinde son buldu.

Sürekli kısıtlı yaşamak ,gece uykudan kabuslar ile uyanmak ,hergün içilen hap bitti artık!
Nihayet hayattan zevk almaya başladım.

Her sabah uyandığımda yaşadığım mutluluk gerçekmi diye inanmakta güçlük çekiyorum.

Ameliyattan hemen sonra biten şikayetlerimi niçin bu kadar yıldır çektim diye sorguluyorum.İyi ki M.Ali YERDEL hocam ile tanışmışım.

Bu sorunu yaşayanlara mutlaka ameliyatı tavsiye ederim.

Saygılarımla

ŞABAN
YENİSOY 

YAŞ:39

MESLEK:AŞÇI

OPERASYON
TARİHİ:10.12.06

Yaklaşık üç yıl önce yutma güçlüğü ve ağzıma acı su gelmesiyle başlayan şikayetim göğüs ağrılarım ve boğazımda oluşan sabah uyandığımda tahrişli yanma ve darlık veren sıkıntı ,dayanılmaz olduğunda değişik hastanelerden aldığım çeşitli ilaçlarla tedavi olamadığımdan,basın yoluyla izlediğim Prof.Dr.Mehmet Ali YERDEL beyin iyi bir çalışmasıyla eski sağlığıma kavuşmuş durumdayım.

Hocamıza ve ekibine teşekkürlerimi sunarım.

Saygılarımla.

Şaban
Yenisoy…

ÇİĞDEM
ÇİLEK 

YAŞ:25

MESLEK:
BANKACI

OPERASYON
TARİHİ:01.12.06

Bana reflu teşhisi konduktan sonra uzun süre ilaç tedavisi gördüm.Ama ilaçları bıraktığım anda aynı şikayetlerim tekrarlıyordu.

Refluden tamamen kurtulmanın tek yolunun ameliyat olduğunu öğrendiğimde internetten iyi bir doktor aramaya koyuldum ve arama motoruna reflu yazdığımda nerdeyse bütün sitelerde MEHMET ALİ YERDEL ismine rastladım..

Ameliyat olalı 5 ay oldu ,şuanda kendimi çok iyi hissediyorum.İstediğim her şeyi yiyip içebiliyorum,portakal suyu ve çikolata bile……..

Başta MEHMET ALİ YERDEL olmak üzere tüm ekibine ve bana bir abla gibi yaklaşan ,hastanede kaldığım gün beni yalnız bırakmayan Emel GÜLER e çok teşekkür ediyorum.

Sihirli elleriniz dert görmesin.

Teşekkürler

FEYHA
ARAS  

YAŞ:51

MESLEK:ÖĞRETMEN

OPERASYON
TARİHİ:24.04.07

9 yıl önce ses kısıklığı nedeniyle KBB doktoruna baş vurduğumda “üşütme nedeni sanıyordum”,doktor bana mide rahatsızlığım olup olmadığını sordu ve öncelikle mide için gastroentroloğa gitmemi önermişti.Ve böylece ilk endoskopi deneyimimi yaşadım.

Ve reflü tanısı kondu.2 ay sürekli ilaç kullanmamı önerdiler,çay,çikolata,yağlı yiyeceklerden uzak kalmamı önerdiler.ilk zamanlar dikkatli diyetim devam etti ama belli bir süre sonra diyetime dikkat edememeye başladım.geceleri dik uyuma pozisyonu için 2 yastık ile yatmaya başladım.

Zaman zaman boğazıma doğru gelen asitler dolayısı ile uykum bölünmeye başladı..tabletler ile önlem almaya başladım.eşimin 3 arkadaşı Mehmet ali yerdel in merkezine başvuruları ve neticesinde başarılı operasyonları ve eşimin de kolonoskopi ve gastroskopi tetkikleri için başvurusu son derece rahat geçen tetkiklerin neticesinde kelimenin tam karşılığı hadi ben de bir tetkik yaptırayım oldu.

Benim rahatsızlığım reflü hastalığı ile ilgili şikayetlerimdi…sonuçta dev bir fıtık ve reflülün devam ettiğini ve artık bu sorundan bu güzel başarılı ve işi çok iyi bilen ekiple kurtulmaya karar verip cerrahi işlemlerim yapıldı.sesimde çatlaklıklar,boğazımda düğümlenmeler ve midemde ekşimeler,gece uyanmalarım ile yıllarımı geçeirdiğime pişmanım.ameliyatın akabinde bu problemler şıp diye kesildi ve çok rahat hissettim kendimi.iyiki varsınız ,başarılarılarınızın devamını dilerim……

HAYAT
ŞENKOL

YAŞ:50

MESLEK:EV
HANIMI

OPERASYON
TARİHİ:25.04.07

Reflü hastasıydım .yanma ,ağız ekşimeleri,acı su gelmeleri ve zaman zaman ağrılarım oluyordu .25.4.2007 tarihinde reflü ameliyatı
oldum.

Kendimi çok iyi
hissediyorum.

Ameliyat öncesi olan şikayetlerimin çoğu azaldı .3 ay sonra daha iyi olacağıma inanıyorum.

Çok teşekkür ederim.

HAYRİYE
GÜNEŞ 

YAŞ:39

MESLEK:EV
HANIMI

OPERASYON
TARİHİ:22.04.07

Operasyon olmadan önceki şikayetlerim;mide yanması ,ekşimesi,yediğim yemeklerin ve acı su tabir edilen sıvının ağzıma gelmesi , yemek borumda tahrişler,boğazımda yanmalar ,alerjik öksürük,halsizlik .

Operasyondan sonrası yukarıda belirttiğim bütün şikayetlerimden kurtuldum.

Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum.

BURAK
AKTAY 

YAŞ:39

MESLEK:DIŞ
TİCARET/SERBEST

OPERASYON
TARİHİ:05.05.06

Yaklaşık 10 yıldan beri mide ile problemlerim mevcuttu.Son zamanlar, yani son 1-2 yıl bu şikayetler artmaya ve benim günlük yaşantıma zarar vermeye başlamıştı.

Şöyle ki;yediğim ,içtiğim her şey bende aşırı gaz ,yanma,burkulma yaratıyordu.2-3 kez ülser tedavisi oldum ama sonuç da değişen bir sey olmadı.

Geçen sene mayıs başında MEHMET ALİ YERDEL bey’e geldim,3 gün içinde ameliyat oldum,1-2 ay yavaş yemek yedim”çok çiğneyerek”,sonra düzelmeye başladı.Şu an aradan tam 1 yıl geçti.Ameliyattan sonra ,o zamana kadar kullandığım tüm ilaçları attım ve şu an her şeyi yiyebiliyorum.

 Bu ameliyatı gerçekleştiren Sy.MEHMET ALİ YERDEL ve ekibine çok teşekkür ederim.
Saygılarımla…


SELAHATTİN BEYLİ 

YAŞ:66

MESLEK:EMEKLİ

OPERASYON
TARİHİ:05.06.07

Ben şu anda 66 yaşındayım ,küçük yaşlarımdan beri reflü ve
fıtık hastalığından müzdaribim.hergün 0.30luk lansor
ilacından almadan gün geçirmem imkansız idi.Birgün Tansel
isminde aynı hastalığı çeken genç bir dostum ziyaretime
gelmiş idi.Tabii konu REFLÜ;kendisine bu hastalığın
ameliyatının kolaylaştığından ve ameliyat olma niyetimden
bahsettim .Bu güzel dost benim tavsiyeme uyup hemen
gerekli araştırmalarını yapmış ve ameliyat olmuş.

Bu olay yaklaşık 2 ay evvel idi.Birgün beni telefon ile
arayıp “efendim sizin için bir randevu aldım,lütfen
gidin diyerek ,bana andevu gününü ,saatini ve yerini
söyledi.”Bu jestten çok hoşlamdım ve gereğini yaparak
Sayın Mehmet Ali YERDEL hocaya gittim.Netice olarak ;
bugün ameliyatımın 12.ci günü ve benim miğdemi
düşünmeden geçirdiğim yegane 12 güzel gün.İnşallah hep
böyle geçecek.Hocaya ve ekibine teşekkür ve minnet
borçluyum.

Saygılarımla

Selahattin BEYLİ

reflu.net
tüm hakları saklıdır.c2005

Laparoskopik anti-reflü cerrahisi

by

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Paraösefagal / Dev mide fıtığı

by