Empedans Ölçümü Nedir?

Merkezimizde de yapılmakta olan empedans ölçümü reflü tanısında ortaya çıkmış en yeni yöntemdir. Empedans ölçümleri her reflü hastasında tanıyı doğrulamak için gerekmemektedir ancak bazı “atipik” reflü durumlarının ortaya konulmasında son derece yararlı olmaktadır. Bu yöntemde amaç gene PH metre yöntemindeki gibi hastanın burnundan yutturulan bir özel kateter yardımı ile “non-asit” reflüyü yani asit olmayan sıvı kaçaklarının bulunup bulunmadığını anlayabilmektir. Metodun çalışma prensibi; yutma borusuna herhangi bir içerik (hava ya da sıvı)  kaçması olup olmadığını ve bunun hava mı yoksa sıvı mı olduğunu ortaya koyabilmesidir. Bu ölçümleri; hava ve sıvının elektrik enerjisine karşı farklı geçirgenlik ya da direnç (empedans) göstermesi sayesinde yapabilen bu yöntem “bilitec” teknolojisinin yerini alacak gibi gözükmektedir. Reflü tanısı konulmakta zorlanılan sınırlı bir gurup hastada çok işe yarayacağı düşünülmektedir. Bu hasta gurubu özellikle mide içine onikiparmak barsağından alkalen özellikteki safranın da kaçmakta olduğu ve dolayısı ile yutma borusu içine kaçan içeriğin aslında asit olmadığı “non-asit” reflü’ lü hastalardır. PH metrenin sıklıkla yanıltıcı olabildiği bu özel hasta gurubunda doğru tanıya olanak tanıyabilecek empedans ölçümleri, reflü hastalığının tanı ve tedavisinde (en azından bir alt hasta gurubu için) katkısı olabilecek gibi gözükmektedir. Halen rutin olarak kullanılmadığını söylemekte de yarar vardır.