Gastroskopi tam olarak nedir?

Endoskopi “içeriyi görmek” anlamında latin kökenli bir kelimedir. Fiberoptik teknolojisi , CCD kamera ve  soğuk ışık kaynağının birleştirildiği bir yöntemdir ve neredeyse yarım yüzyıllık bir geçmişi vardır. Kalın barsağı görmek için yapılanı „kolonoskopi“ , üst sindirim sistemini görmek için yapılanı ise „gastroskopi“ olarak bilinir. Reflü tanısında söz konusu olan endoskopi tabiki gastroskopidir. Gastroskopi kabaca; ağızdan yutturulan ince bir hortumla üst sindirim sistemimizin tamamını tüm detayları ile görebilmemizi, en ufak şüpheli durumda biyopsi almamızı, istediğimiz her görüntünün fotoğrafını çekmemizi ve gene rutin olarak tüm işlemi hem de tüm hastalarda video ve  DVD ’ye kaydetmemizi sağlamaktadır. Kimi zaman da bu teknik sayesinde çeşitli müdahaleler de yapmak mümkündür. Yani bazı olgularda tedavi edici özelliği de olan bir yöntemdir. Bazı kanamaları durdurabilmek, iyi huylu tümörleri çıkartabilmek hep olasılık dahilindedir endoskopi sayesinde.

Prof. Yerdel Canlı Yayında Anlatıyor

reflü hastasına genel yaklaşım prof yerdel tv8

reflü hastası ya da reflüsü olduğunu düşünen biri merkezimize ulaştığında nasıl bir yaklaşımda bulunduğumuzu prof yerdel canlı yayında anlatıyor. herşeyden önce ilk olarak tanının doğruluğunun mutlak teyid edildiğinden ve tanının öneminden bahsediyor. tedavi alternatiflerine kısaca değiniliyor.

reflü tanısı prof yerdel lecture cine 5

prof yerdel canlı yayında op dr gökhan özçınar ile reflü hastalığını konuşuyor. reflü tanısı nasıl konulur ? endoskopi nedir ve nasıl yapılır ? phmetre nedir ? bu sorular yanıtlanıyor.

Anestezi altında endoskopi yapılışı

Gastroskopinin hasta için zorlukları var mıdır ?

Endoskopi iki şekilde yapılabilmektedir. Japonya ve A.B.D. dahil birçok gelişmiş ülkede genellikle geniz lokal anestetik bir gargara ile uyuşturularak ve damar içinden sadece hafif bir yatıştırıcı uygulayarak hasta uyutulmadan yapılmaktadır. Dolayısı ile çok çabuk, daha az masraflı ve hastanın işlemden sonra derhal arabasına atlayıp gidebilmesine olanak tanıyan bir yapılış şeklidir bu.  Bu şekilde yani hasta tam uyutulmadan yapıldığında hastanın çok uyumlu ve sakin olması gerekir. Bir de hastanın çok kısa süreli ve oldukça yüzeysel anestezi altında uyutularak yapılış şekli vardır. İşlemin uzun süreceğini bildiğimiz olgularda ya da hasta tahammülünün çeşitli nedenlerle fazla olamayacağını düşündüğümüzde ya da hasta talebine göre hastayı tamamen uyutarak da yapabilmekteyiz endoskopiyi. Gerekli tüm önlemlerin alınıp, bir anestezi uzmanının da varlığını gerektiren bu yapılış şekli bizim merkezimizin de tercih ettiği endoskopi metodudur. Bu yöntem bariz olarak daha masraflıdır ve kısmen uzun sürer ve hasta işlem sonrasında en az birkaç saat araba kullanamaz. Öte yandan endoskopi yapıldığını bile anlamaz hasta ve gerçekten hiçbir şey hissetmez işlem esnasında. Hasta için her iki yöntemin de önemli bir riski yoktur. Japonya mide kanseri açısından neredeyse bir salgının bulunduğu bir ülke olduğundan orada herkese 35 yaş üstünde rutin uygulanmaktadır endoskopi. 120 milyonu aşkın kişinin barındığı Japonya gibi bir ülkede milyonlarca kişiye yapılmaktadır endoskopi ve tabiki yararları risklerinden ölçülemeyecek kadar fazladır.


Merkezimizde Gastroskopi

Ünitemizde endoskopiyi merkezimizin de kurucusu olan Prof. Dr. Mehmet Ali Yerdel yapmaktadır. Kendisi endoskopiyi 1991 -1992 yıllarında Japonya’da öğrenmiştir ve  onbini aşkın olgudan oluşan tecrübesi mevcuttur. Tercihen yüzeyel anestezi altında ve mutlak surette bir anestezi uzmanı varlığında gerçekleştirilen işlem 7-8 dakika sürmektedir. Tüm hastalardan işlem öncesinde bilgilendirilmiş hasta izin formunu (written informed consent) okuyup imzalamaları istenir.

Gastroskopi İçin Bilgilendirilmiş İzin Formunu İndir

Hastalarımız Canlı Yayında Anlatıyor

gastroskopi kolay mı ? hastamız canlı yayında deneyimlerini aktarıyor.

sn. ümit atagün bir inşaat mühendisi. canlı yayında endoskopi ya da gastroskopi deneyimlerini anlatıyor. yapılış şekline göre hasta konforunun ne denli değişebildiğine net biçimde ışık tutuyor. prof yerdel ise endoskopik yöntemler olan gastroskopi ve kolonoskopinin önemine işaret ediyor.

phmetre , endoskopi zor mu ? erol bey anlatıyor prof yerdel yorumluyor

op. dr. deniz algün kendisine reflü tanısı için endoskopi ve phmetre yapılmış olan sn. erol bey’e canlı yayında deneyimlerini soruyor. prof yerdel yeni geliştirdikleri bir yöntemle phmetre’nin de artık hastaya hiçbirşey hissttirilmeden takılabildiğini anlatıyor.

endoskopi zor mu ? ameliyat kararını nasıl verdim ? cem bey anlatıyor.

sn cem sanlı değişik endoskopi deneyimlerini aktarıyor. reflü ameliyatı öncesinde neler yaşadığına değiniyor. ameliyat karar sürecinden bahsediyor.

reflü ameliyatı olan en genç hastamız beş yıl sonra tekrar canlı yayında

sn tuana kurşunoğlu laparoskopik anti-reflü girişim uygulamış olduğumuz en genç hastamız. 11 yaşlarında ameliyat olmuştu ve 5 yıl sonrasında canlı yayında “doktorum”‘da.

Gastroskopi öncesinde özel bir hazırlık dönemi var mı ? Hastanın müshil gibi bir şey alması gerekli mi ?

Sadece en az 6 saatlik bir açlık gerekmektedir ki, mide boş olsun ve gıda artıkları birtakım hastalıkları gizlemesin. Hasta bir gece önce gece 12 ‘ ye kadar yiyip içebilir ve ertesi sabah “oruç gibi” , tam aç olarak gelir. Bunun dışında herhangi bir ilaç kullanması gerekmez. Endoskopi esnasında „helikobakter“ araştırması için minicik biyopsiler yapılacağından hastanın pıhtılaşmayı önleyici ilaç almıyor olması gereklidir. Müshil ve benzeri ilaçların bir gün önceden kullanılması sadece kalın bağırsağı incelemek için kolonoskopi yapacak isek gerekmektedir, üst sindirim sistemi incelemelerinde yani gastroskopide ise gerekli değildir.

Mide şikayetleri olan hastada gastroskopide neler tespit etmek mümkün ?

Özellikle ileri yaşta bir hasta ile karşı karşıya isek ve mide yanması gibi bir şikayeti de varsa, öncelikle aksini ispat edene dek kanser aramak zorundayız! Türkiye’de mide kanseri sıklığı Japonya ile kıyaslanamayacak düzeyde az olmakla birlikte gene de dünya geneline göre çok az değildir. Midede oluşmuş kanser de aynı mide ülseri bulguları ile karşımıza çıkabilmektedir. Yani yanma, ekşime ve hazımsızlık problemleri aslında kısmen ilerlemiş bir mide kanserinin ilk bulguları olabilmektedir. Neticede kanser bölgesi de aynı iyi huylu bir ülserdeki gibi bir yara gibi davranır ve asidin burayı tahrişi de benzer ağrıya yol açabilmektedir. Genel manada çok kötü seyirli olan mide kanserinin yegane tedavi şansı erken tanı olduğundan endoskopinin önemi azımsanamaz. Dolayısı ile hem yutma borusu ve hem de midenin içi endoskopik olarak çok detaylı biçimde incelenir ve rastlanılan herhangi bir şüpheli dokudan mutlaka biyopsi yapılır.

Prof. Yerdel Canlı Yayında Anlatıyor

endoskopi neden çok önemli ? prof yerdel lecture cnn

prof yerdel gastroskopi ve kolonoskopinin önemini anlatıyor. mide ağrısını neden önemsememiz gerektiğinden bahsediyor. ayrıca “tarama” amaçlı kolonoskopinin hayati önemine değiniyor.

kime reflü hastası diyoruz ?

prof yerdel kime, hangi koşullarda reflü hastası denildiğine işaret ediyor. reflü hastalığının değişik aşamaları olduğuna canlı yayında konuk olan hasta örneğinde işaret ediyor. reflü hastalığı tanısının nasıl konulduğunu anlatıyor.

mide ne işe yarar ? ülser, gastrit, reflü

mide ne işe yarar ? neden gastrit ya da ülser oluruz ? reflü nedir ?

gastroskopi, kolonoskopi prof yerdel anlatıyor

prof yerdel endoskopik yöntemlere değiniyor. gastroskopi ve kolonoskopinin önemine, hasta için en konforlu yapılış biçimine ışık tutuyor. hastamız aylin erdem ise kendi endoskopi deneyimini anlatıyor.

Başka neler gözlenebilir endoskopide ?

Yutma borusu tümörleri, yutma borusu varisleri, refü hastalığı, mide fıtığı varlığı son derece net biçimde ortaya konabilir. Mide ülseri veya onikiparmak barsağı ülseri var mı en başta bunun kesin tanısı konulur. Bazen de “non-ülserojen dispepsi” diye bilinen bir gastrit görüntüsü ile karşılaşılır. Kimi zaman bu gastritin nedenine yönelik bazı bulgular saptanır. Örneğin bazı olgularda onikiparmak barsağı içeriğinin geriye doğru midenin içine kaçmakta olduğu saptanabilir ve bu da özel bir gastrit nedenidir (alkalen reflü gastrit). Gene birtakım “leiomiyom” , “polip” gibi iyi huylu mide tümörleri çıkabilir karşımıza. Özellikle polipler, ileride kansere dönüşüm riski taşıdıkları için endoskop yardımı ile çıkarılırlar ve bu durumda endoskopi hem tanı koydurucu ve hem de tedavi edici olur. Nadiren de acaba ülseri mi var diye düşünüp endoskopi yaptığımız genç bir hastada “fitobezoar” ya da “trikobezoar” diye tabir edilen bitki veya kıl yumakları ile karşılaşılabilir. Psikolojik bir bozukluk sonucu oluşagelen bu lif ve kıl yeme hastalıklarında; midede oluşan lif/kıl toplarının da endoskop yardımı ile çıkarılabilmesi mümkündür. Gene endoskopi esnasında gastrit ve ülser dışı hiçbir problem yoksa mutlak surette mideden en az iki adet biyopsi yapılır. Bunun amacı „helikobakter pilori“ olarak bilinen bir bakterinin varlığını araştırmaktır. Hem gastrit ve hem de ülserin en önemli nedenlerinden biri olan bu bakteri uzun dönemde mide kanseri gelişimi ile bile ilişkilidir. Artık ülser tedavisindeki en önemli aşamalardan biri mevcut helikobakterinin ortadan kaldırılmasıdır. Bunu yapmadığınızda çoğu ülser nüks etmektedir. 2005 yılı tıp Nobel’ini bu bakteri ile ilgili çalışmaların sahiplerinin aldığını da vurgulamakta yarar vardır. Gastrit ve ülser etkeni olabilen ve mide kanseri risk faktörleri arasında yer alan helikobakter varlığının reflü hastalığı ile ise hiçbir direk ilgisi yoktur.

 

Gastroskopi sonrasında gerekebilen ikinci aşama reflü testleri nedir ?

PH metre, yutma borusu manometresi,  yutma borusu filimleri ve empedans ölçümleridir. Öncelikle vurgulanması gereken  husus bu testlerin her birinin kendilerine ait incelikleri oluşu ve ancak tecrübeli ellerde işe yarayabileceklerinin ve her hastada herbirinin yapılmasına gerek olmadığının çok iyi bilinmesidir. PH metre esas olarak endoskopide net tanı alamayan „non-eroziv reflü“ durumlarının ortaya çıkarılmasında kesin tanı için şarttır.