Karın ultrasonu nedir?

Tamamen non-invaziv yani hastayı hiç hırpalamadan batın içi organlar hakkında fikir veren bir yöntem olduğundan tüm anti-reflü girişim hastalarına ameliyat öncesinde uyguladığımız bir tetkikdir. Bu sayede yandaş safra  kesesi problemleri, bazı tümör ya da benzeri oluşumlar ve üst batın organlarına ait bazı hastalıklar erkenden tanınabilir.

Safra Kesesi Hastalıkları ile İlgili Soru-Cevaplar

Merkezimizde yapmış olduğumuz ilk 1000 anti-reflü girişim öncesinde 66 hastada ek safra kesesi patolojisi bu yöntemle saptanmış ve eş zamanlı olarak bu olgulara aynı anda kolesistektomi (safra kesesinin çıkarılması) ameliyatı uygulanmıştır. Reflü ve safra kesesi ameliyatının birlikte ve hiçbir risk artışına neden olmadan uygulanabilirliğini net biçimde ortaya koyan serimiz konuyla ilgili dünyadaki en geniş seri olup, A.B.D. ‘ de yayınlanmıştır.