Paraösefagal / Dev mide fıtığı

Mide fıtıkları bölümünde de değinmiş olduğumuz paraösefagal fıtıklar reflü hastalığı ile bire bir ilişkili değillerdir. Öte yandan reflüye yol açabilen kayma tipi fıtıklara oranla daha nadirdirler. Paraösefagal fıtıklarda mide-yutma borusu bileşkesi yerinde yani karın içinde durmaktadır ve bu bileşke yukarı kaymaz. Bu nedenle de reflüye çok nadiren yol açarlar. Ancak diaframdaki genişlemiş delikten midenin “fundus” dediğimiz adeta kubbesi göğüs boşluğu içine fıtıklaşmıştır. Bu fıtıklar tedavi edilmediklerinde tüm midenin göğüs boşluğu içine kaçmasına varana dek ilerleyebilmektedirler.

sn kum canlı yayında reflü ameliyatı sürecini anlatıyor

prof yerdel ve hastası sn bilge kum canlı yayında. dev mide fıtığı nedir ? paraösefagal fıtık nasıl bir durumdur ? cerrahi tedavisi nasıl bir süreçtir ? bunlar irdeleniyor.

Paraösefagal fıtıklı bir hastamızın röntgen görüntüsü

Paraösefagal fıtıklı bir hastamızın endoskopik görüntüsü

Öncelikle vurgulanması gereken ; daha nadir de gözlense, paraösefagal mide fıtıklarının hayatı tehdit edebilen çok ciddi problemlere yol açabildiklerinin bilinmesidir. Bunlarda da  reflü hastalığı nadiren gözlenebilir ancak reflü sıklığı kayma tipindeki mide fıtığında çok daha fazladır.

Paraösefagal fıtıklarda ; yutma güçlüğü, yemek yedikten sonra ciddi bir dolgunluk hissi ön plandadır. Hastaların üçte birinde ise mide kanaması sonucu  ağızdan kahve telvesi gibi kan gelmesine yol açabilir paraösefagal tipteki mide fıtıkları. Hatta bazen “anemi” dediğimiz  “kansızlık “ durumunun araştırılması esnasında bile karşımıza çıkabilir bu tip fıtıklar. Bunun nedeni fıtıklaşmış mide duvarının diaframa yaslanmış kısmında oluşan bir ülserden sürekli ve az az kanama olmasıdır. Gene birçok solunum problemine yol açabilir bu fıtıklar. Dolayısı ile  çok nadir olan paraösefagal fıtıklar tanı konulduğunda ve hasta ileri yaşta olsa bile mutlaka ameliyat edilmelidirler. Bunları da  olguların çoğunda “laparoskopik” olarak yani karnı kesmeden ameliyat edebilmek mümkündür .

Bizim deneyimimizde yaklaşık bir düzine olguda paraösefagal fıtıklar başarı ile laparoskopik olarak onarılmışlardır ve hiçbir olguda açık ameliyata dönülmemiştir.  Ameliyat öncesi ve sonrası filimlerini sunduğumuz 74 yaşındaki hastamız Tip IV paraösefagal mide fıtığı olgusu olup, midenin tamamının göğüs içine kaçmış olduğu ve yarı acil şartlarda laparoskopik olarak başarıyla ameliyat ettiğimiz bir hastamızdır.