Genel bilgiler ve özet

Reflü hastalığının tedavisini gerek pratik ve gerekse felsefi açıdan ele aldığımızda kuşkusuz en iyi ve aslında  tek “gerçek” iyileştirme yöntemi laparoskopik anti-reflü cerrahidir. Bunun nedeni basittir çünkü reflü hastalığı mekanik bir arıza sonucu oluşagelmektedir ve ancak bu mekanik bozukluğun giderilmesi yani “ameliyat” reflüyü ortadan kaldırabilecektir. Dolayısı ile  anti-reflü cerrahi reflünün direkt olarak kendisini yani yukarı sıvı kaçışını ortadan kaldırabilen ve bu konudaki etkinliği defalarca bilimsel olarak % 100 kanıtlanmış  „TEK“ yöntemdir.

MUTLAKA BİLİNMELİDİR Kİ:

  • İlaç tedavisi reflünün kendisini engelleyebilen bir yaklaşım olmayıp sadece yukarı kaçan sıvının asit yani tahriş edici özelliğini ortadan kaldırmaya yöneliktir. Dolayısı ile ilaçların kalıcı iyilik sağlamalarına olanak yoktur ve kişiler ömürleri boyunca ilaç almak zorundadırlar.
  • İlaçla tedavinin bel kemiğini oluşturan „proton pompası baskılayıcıları“ mide asiditesini başarıyla düşürmekle beraber yukarı kaçan sıvının diğer tahriş edici özelliklerine engel olamazlar. Dolayısı ile özellikle safralı onikiparmak barsağı kapsamının da mideye kaçmakta olduğu olgularda ilaçlar şikayetleri engelleseler bile gizliden gizliye reflü ve yutma borusu hasarı devam eder.
  • Ömür boyu ilaç tedavisinin maliyeti özellikle 50 yaşın altındaki hastalarda cerrahiye oranla daha yüksektir.
  • Yutma borusu alt ucunda ileri derecede tahriş ve buna bağlı uzun dönemde darlık gibi komplikasyonlar ilaç tedavisi ile daha az önlenebilmektedir.
  • İlaç tedavisi ile reflüye bağlı geniz, akciğer problemlerinin giderilmesi daha zordur.

Anti-reflü girişimlerin  laparoskopik olarak gerçekleştirilebilmesi ise reflü tedavisinde ulaşılan son  nokta olmuştur.

reflü ameliyatı, tarihçe, teknik, yeni gelişmeler

op. dr. deniz algün prof yerdel ile canlı yayında. reflü ameliyatı nasıl yapılır ? laparoskopinin yararaları nelerdir ? deneyim neden önemli ? yeni gelişmeler nelerdir ? ameliyatın yan etkileri nasıl azaltılır ? prof yerdel yanıtlıyor.

laparoskopi açık ameliyata göre neden daha az invaziv ?

prof yerdel laparoskopinin neden daha az invaziv (daha az hasar oluşturucu) olduğunun bilimsel temellerini anlatıyor. Örnek olarak da reflü ameliyatları üzerinden konuyu irdeliyor.

laparoskopik ameliyatlar ve avantajları?

prof yerdel zamanımızda artık birçok ameliyatın laparoskopik olarak yapıldığını ve açık ameliyatların birçok konuda terk edildiğini anlatıyor.

laparoskopi teknolojisi nedir ?

prof yerdel op.dr. deniz algün’ün laparoskopi nedir sorusunu yanıtlıyor. bu teknolojinin neden “çığır” açar özellikte olduğunu, işin teknik detaylarını ve hangi girişimlerde laparoskopinin artık ilk seçenek olduğunu anlatıyor.

reflü tanısı kesinleşen hastayı bekleyen seçenekler

prof yerdel reflü tanısı akademik kriterlerle konulduktan sonra hastaları bekleyen seçeneklerden bahsediyor. anti-reflü girişimlerin tarihçesine değiniyor.

Çünkü:

  • Halk arasında „kansız ameliyat“ olarak bilinen laparoskopi sayesinde hastada kesi yapmaksızın anti-reflü girişimi yaklaşık yarım saatte tamamlamak ve hastayı aynı gün içinde taburcu edip 5-6 gün sonra işine dönmesini sağlamak artık mümkündür. Kesi olmadığından ağrı, iş gücü kaybı, estetik sonuç mükemmeldir. Deneyimli ellerde uzun süreli reflüsüz kalma olasılığı da % 95’ler seviyesindedir.

Merkezimizinde 1200 olguluk anti-reflü girişim serisinin ortalama 4 yıllık takiplerinde başarı, yani reflüsüzlük oranı % 98’ler seviyesinde olup bu rakam konu ile çok yoğun biçimde uğraşan merkezler düzeyindedir.