Zamanımızda reflü hastalığı üç kategoride ele alınmaktadır:

  • Non-eroziv (erozyon/tahribat oluşturmamış) reflü hastalığı
  • Eroziv (erozyon/tahribat oluşturmuş)  reflü hastalığı
  • Barrett “adlı özel bir yutma borusu alt uç yarası oluşturmuş reflü hastalığı

Bunlar arasında en sık gözleneni non-eroziv olanıdır ve bu durumdaki reflü hastasının tipik reflü şikayetleri olmasına karşın endoskopik olarak yutma borusunda bariz bir hasar/tahribat tespit edilemez. Non-eroziv tanımlaması da „erozyon“ yani gözle  görülebilen tahribat/yaralanma olmadığı anlamındadır. Bu durumun da tedavi prensipleri diğer reflü kategorilerindeki ile aynı olmasına karşın uzun dönemde ciddi problem, komplikasyon  ve kansere dönüşüm riski yok denecek kadar azdır.

Eroziv reflü hastalığı ise gene tipik şikayetlerle seyretmesine ek olarak endoskopide yutma borusunun alt ucunda  tahribat/yaralanma yani „erozyon“ saptanması ile karakterlidir. Bu tahribat yutma borusu alt ucunun içini döşeyen örtüde yukarı doğru çizgisel yırtık ve yaralar görülmesi ile karakterlidir.  Gene bu yırtıkların uzunluğu ve birbirleri ile birleşme durumlarına göre„ „eroziv“ reflü hastalarının endoskopik olarak „ciddiyet“ sınıflaması yapılır (Los Angeles sınıflandırması) . Eroziv reflü durumu „tedavi edilmediğinde“ ileride çeşitli reflü komplikasyonlarına yol açabilir.

Los Angeles sınıflandırması

LA-A-B

LA-C-D

Endoskopik görüntüler

Barrett  durumu ise; göreceli olarak nadir olup, uzun süreli ve tedavisi aksamış  reflü hastalığının hiç istenmeyen bir komplikasyonudur ve yutma borusu alt ucunda kanser gelişimi riskinde artmaya işaret eder.

Prof. Yerdel Canlı Yayında Anlatıyor

Reflü lecture cnn Prof. Yerdel

prof yerdel canlı yayında doktor elif ılgaz ile reflü hastalığını konuşuyor.