MAKALELER

Laparoscopic management of totally intra-thoracic stomach with chronic volvulus Tam Metin PDF
Laparoscopic repair of an incarcerated bochdalek hernia in an elderly man Tam Metin PDF
Şişman hastalarda anti reflü ameliyat etkin ve güvenli mi? Türkçe Özeti İndir Tam Metin PDF
Laparoskopik tam sargı ve yarım sargı ameliyat sonuçlarının değerlendirilmesi Türkçe Özeti İndir Tam Metin PDF
Safra kesesi ve reflü ameliyatı aynı anda güvenli mi? Türkçe Özeti İndir Tam Metin PDF
Yaşlı hastalarda laparoskopik antireflü cerrahi uygulaması için yaş bir kontrendikasyon mudur? Türkçe Özeti İndir Tam Metin PDF
Başarısız endoskopik tedaviler sonrası laparoskopik anti-reflü cerrahi Türkçe Özeti İndir Tam Metin PDF

KİTAP BÖLÜMÜ

Yerdel MA, Ulukent S. Laparoskopik anti-reflü cerrahisi. (P: 101-115) Laparoskopik  Cerrahi. Polat C editör, Nobel Tıp Kitapevleri, 2008

Orjinal Metin

 

YAYINLAR

 1. Toydemir T, Yerdel MA. Is concomitant cholecystectomy safe during laparoscopic anti-reflux surgery? Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques 20:831-837,2010
 2. Toydemir T, Yerdel M.A. Laparoscopic antireflux surgery after failed endoscopic treatments for gastroesophageal reflux disease. Surgical Laparoscopy & Endoscopic & Percutaneous Techniques 21:17-19,2011
 3. Toydemir T, Tekin K, Yerdel M.A. Laparoscopic anti-reflux surgery (LARS) in elderly. Is age a contraindication for LARS? Turkish Journal of Geriatrics  14:95-100,2011
 4. Toydemir T, Tekin K, Yerdel M.A. Laparoscopic Nissen versus Toupet fundoplication; Assessment of operative outcomes.Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques 21:1-8,2011
 5. Tekin K, Toydemir T, Yerdel M.A. Is Laparoscopic Anti-reflux Surgery Safe and Effective in Obese Patients? Surgical Endoscopy  26:86-95,2012
 6. Toydemir T, Akıncı H, Tekinel M, Süleyman E, Acunaş B, Yerdel MA. Laparoscopic repair of an incarcerated Bohdalek hernia in an elderly man. Clinics 67:11-13,2012
 7. Toydemir T, Tekin K, Yerdel M.A. Does previous upper abdominal surgery has any effect on laparoscopic anti-reflux procedures ? British Journal of Surgery (submitted for publication
 8.  Toydemir T, Tekin K, Yerdel M.A. The effect of “mesh” hiatoplasty on postoperative dysphagia following anti-reflux surgery.World Journal of Surgery (submitted for publication
 9. Başsüllü N, Uraz S, Yerdel MA, Memişoğlu R, Doğusoy GB. Barrett’s esophagus. Can we predict the progression ? The Journal of Gastroenterology & Hepatology (submitted for publication)

TEBLİĞLER

 1. Şengül N, Güler E, Balaban Y, Yerdel MA. Laparoskopik anti-reflü cerrahi uygulanan hastaların klinik özellikleri ve cerrahi sonuçları.  200 olgu. 22. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Malatya,2005 Turkish Journal of Gastroenterology 16:45,2005
 2. Yerdel MA, Şengül N, Güler E. “Olguya Özgü” laparoskopik anti-reflü cerrahi snuçlarımız. 236 olguda prospektif sonuçlarımız. 2. Hepatogastroenteroloji Kongresi,  Antalya , 2005 Endoskopi  16;40,2005
 3. Yerdel MA, Şengül N, Güler E. “Olguya Özgü” laparoskopik anti-reflü cerrahi. 337 Olguda prospektif sonuçlarımız. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006, Özet Kitabı, s: 26
 4. Yerdel MA, Şengül N, Güler E. Obezitenin laparoskopik antireflü girişimler üstüne etkisi. Prospektif bir çalışma. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2006, Özet Kitabı, s: 27
 5. Yerdel MA, Şengül N, Güler E. Laparoskopik anti-reflü cerrahi sonuçları nasıl optimize edilebilir ? 424 olguda prospektif sonuçlarımız. 3. Hepatogastroenteroloji Kongresi,  Antalya , 2006 , Endoskopi  16; 232,2006
 6. Yerdel MA, Şengül N, Güler E. Laparoskopik anti-refli cerrahiye obezitenin etkisi. 3. Hepatogastroenteroloji Kongresi,  Antalya , 2006 Endoskopi  16;102,2006
 7. Tekin K, Pehlivan M, Bilir E, Yerdel MA. İleri yaşda antireflü cerrahisi güvenli mi ? 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, The Turkish Journal of Gastroenterology 17;99,2006
 8. Yerdel MA, Pehlivan M, Tekin K, Şengül N, Bilir E. Yeni bir PHmetre “probu” takılması yöntemi. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, The Turkish Journal of Gastroenterology 17;57,2006
 9. Yerdel MA, Tekin K, Pehlivanoğlu M, Bilir E. Deneyimin laparoskopik anti-reflü cerrahiye etkisi. Prospektif bir çalışma. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, The Turkish Journal of Gastroenterology 17;57,2006
 10. Yerdel MA, Güler E, Şengül N, Pehlivan M, Tekin K. “STRETTA” uygulanması sonrası anti-reflü cerrahi. 23. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi, The Turkish Journal of Gastroenterology 17;99,2006
 11. Şengül N, Ulukent SC, Tekin K, Eraslan Ö, Yerdel MA. Laparoskopik anti-reflü cerrahi sonrası ikincil girişimler ve tedavi stratejileri. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008, Özet Kitabı, s: 55
 12. Yerdel MA, Tekin K, Ulukent SC, Eraslan Ö, Üngeldi A. Deneyimin laparoskopik anti-reflü cerrahiye etkisi. Prospektif bir çalışma. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya,2008, Özet kitabı, s: 57
 13. Yerdel MA, Ulukent SC, Eraslan Ö. Stretta ve Enteryx  uygulanması sonrası anti-reflü cerrahi. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya, 2008, Özet Kitabı, s: 112
 14. Şengül N, Toydemir T, Yerdel MA. Gastroösefagal reflü hastalığında klinik spektrumun laparoskopik anti-reflü cerrahisi ve fonksiyonel sonuçlar üstüne olan etkisi. 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya, 2009,
 15. Türkmen İ, Başsüllü N, Doğusoy GB, Uraz S, Yerdel MA, Yağız P. Barrett ösefagusu tanısında immünohistokimya hematoksilen eozin kesitlere tercih edilebilir mi ? 20. Patoloji Kongresi 2010, Türk Patoloji Dergisi  26:204-205,2010
 16. Yerdel MA, Toydemir T, Tekin K. Laparoskopik Toupet ve Nissen girişimlerinin erken dönem sonuçlarının 1000 olguda prospektif değerlendirilmesi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010, Özet Kitabı s:82
 17. Toydemir  T, Yerdel MA, Tekin K. Aynı seansta yapılan laparoskopik anti-reflü cerrahi ile kolesistektominin klinik sonuçları. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010, Özet Kitabı s:181
 18. Toydemir T, Tekin K, Yerdel MA. Yaşlı hasta popülasyonunda laparoskopik anti-reflü cerrahi. Yaş laparoskopik anti-reflü cerrahi için kontrendikasyon mudur ? 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010, Özet Kitabı s:179
 19. Toydemir T, Tekin K, Çipe G, Yerdel MA. Obez hastalarda laparoskopik gastroösefagal anti-reflü cerrahi güvenli midir ? 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, 2011,  Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi,18(1):17,2011
 20. Toydemir T,Tekin K,  Yerdel MA. Laparoskopik gastroösefageal reflü tedavisinde tek merkezin uzun dönem sonuçları. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, 2011,  Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 18(1):17-18, 2011
 21. Toydemir T, Tekin K, Çipe G, Yerdel MA. Başarısız endoskopik tedaviler sonrası laparoskopik anti-reflü cerrahi. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, 2011,  Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 18(1):74-75, 2011
 22. Toydemir T, Tekin K, Çipe G, Yerdel MA. Deneyimin laparoskopik Nissen fundoplikasyonuna etkisi. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, 2011,  Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 18(1):75, 2011
 23. Toydemir T,  Yerdel MA. Akalazya tedavisinde laparoskopik Heller miyotomi ve Toupet fundoplikasyonu; üç yılık takip sonuçları. 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul, 2011,  Endoskopik Laparoskopik & Minimal İnvaziv Cerrahi Dergisi, 18(1):76, 2011
 24. Toydemir T, Tekin K, Yerdel MA.  Geçirilmiş üst batın operasyonu olan hastalarda anti-reflü cerrahi. 2. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, Antalya 2011 , Özet Kitabı, s:14
 25. Toydemir T, Tekin K, Yerdel MA.  Laparoskopik Nissen fundoplikasyonu prosedüründe greftle yapılan hiatoplastinin uzun dönem yutma güçlüğü üzerine etkisi. 2. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, Antalya 2011 , Özet Kitabı, s:153

KURS KİTABI

Yerdel MA. Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu. Endikasyon-teknik. Sayfa 11-25, Uygulamalı Endoskopik Cerrahi Kursları-II, Genel Cerrahi Kurs Kitabı, 2000

KONGRE-SEMPOZYUM-KURS PANELİSTLİK VE HOCALIKLARI:

 1. Jinekolojik Endoskopik Cerrahi Kursu, Gazi Üniversitesi-Ankara, 1999′ da “Endoskopide YALE Eğitimi” bölümü uygulamalı hocalığı
 2. UYGULAMALI ENDOSKOPİK CERRAHİ KURSU-3, 2001 Ankara, A.Ü.T.F.  Genel Cerrahi “Trainer” Eğitimi Başkanı
 3. UYGULAMALI ENDOSKOPİK CERRAHİ KURSU-4, 2002 Ankara,A.Ü.T.F. Genel Cerrahi “Trainer” Eğitimi Başkanı
 4. AMERİKAN HASTANESİ , İstanbul . 2005. Gastroösefagal reflü. Lecture
 5. LAPAROSKOPİK ANTİ-REFLÜ CERRAHİ KURSU I (HANDS ON TRAINING) , İstanbul Cerrahi Hastanesi, 21-22 Nisan 2006. Kurs Başkanı
 6. LAPAROSKOPİK ANTİ-REFLÜ CERRAHİ KURSU II (HANDS ON TRAINING) , İstanbul Cerrahi Hastanesi, 27-28 Nisan 2007. Kurs Başkanı
 7. Vakıf Guraba Hastanesi, İstanbul . 2008, ANTİ-REFLÜ CERRAHİ. Lecture
 8. LAPAROSKOPİK ANTİ-REFLÜ CERRAHİ KURSU III (HANDS ON TRAINING) , İstanbul Cerrahi Hastanesi, 13-14 Haziran 2008. Kurs Başkanı
 9. 1. Çukurova Genel Cerrahi Günleri ve İlkbahar Meme Toplantısı, 9-11 Nisan 2009, Adana, Gastroösefagal Reflü Hastalığında Cerrahi Tedavi, Lecture
 10. Ankara Cerrahi Günleri – 5. 20-22 Kasım 2009, Ankara, Üst GİS Endoskopisi, A.Ü.T.F. endoskopi ünitesinden canlı yayın, Panelist
 11. Birinci BSK Metropark Cerrahi Paylaşım Günleri , 25 Şubat 2012, Adana. Laparoskopik Anti-reflü Cerrahi, Lecture

KONGRE-KURS DÜZENLEMELERİ:

 1. UYGULAMALI ENDOSKOPİK CERRAHİ KURSU-1, Ankara, A.Ü.T.F.
  Genel Cerrahi Kurulu Başkanı, 1999
 2. UYGULAMALI ENDOSKOPİK CERRAHİ KURSU-2, Ankara, A.Ü.T.F.
  Genel Cerrahi Kurulu Başkanı, 2000
 3. ENDOSKOPİ 2001 KONGRESİ / UYGULAMALI ENDOSKOPİK CERRAHİ KURSU-3, Ankara, A.Ü.T.F.
  Genel Cerrahi Kurulu Başkanı,2001
 4. UYGULAMALI ENDOSKOPİK CERRAHİ KURSU-4, Ankara, A.Ü.T.F.Genel Cerrahi Kurulu Başkanı, 2002
 5. LAPAROSKOPİK ANTİREFLÜ CERRAHİ KURSU I. “Hands on Training”,
  İstanbul Cerrahi Hastanesi, 2006, Kurs Başkanı
 6. LAPAROSKOPİK ANTİREFLÜ CERRAHİ KURSU II. “Hands on Training”,
  İstanbul Cerrahi Hastanesi, 2007, Kurs Başkanı
 7. LAPAROSKOPİK ANTİREFLÜ CERRAHİ KURSU III. “Hands on Training”,
  İstanbul Cerrahi Hastanesi, 2008, Kurs Başkanı