Zamanımızda reflü hastalığı üç kategoride ele alınmaktadır:

  • Non-eroziv (erozyon/tahribat oluşturmamış) reflü hastalığı
  • Eroziv (erozyon/tahribat oluşturmuş)  reflü hastalığı
  • „Barrett“ adlı özel bir yutma borusu alt uç yarası oluşturmuş reflü hastalığı

Bunlar arasında en sık gözleneni non-eroziv olanıdır ve bu durumdaki reflü hastasının tipik reflü şikayetleri olmasına karşın endoskopik olarak yutma borusunda bariz bir hasar/tahribat tespit edilemez. Non-eroziv tanımlaması da „erozyon“ yani gözle  görülebilen tahribat/yaralanma olmadığı anlamındadır. Bu durumun da tedavi prensipleri diğer reflü kategorilerindeki ile aynı olmasına karşın uzun dönemde ciddi problem, komplikasyon  ve kansere dönüşüm riski yok denecek kadar azdır.

Eroziv reflü hastalığı ise gene tipik şikayetlerle seyretmesine ek olarak endoskopide yutma borusunun alt ucunda  tahribat/yaralanma yani „erozyon“ saptanması ile karakterlidir. Bu tahribat yutma borusu alt ucunun içini döşeyen örtüde yukarı doğru çizgisel yırtık ve yaralar görülmesi ile karakterlidir.  Gene bu yırtıkların uzunluğu ve birbirleri ile birleşme durumlarına göre„ „eroziv“ reflü hastalarının endoskopik olarak „ciddiyet“ sınıflaması yapılır (Los Angeles sınıflandırması) . Bu durum „tedavi edilmediğinde“ ileride çeşitli reflü komplikasyonlarına yol açabilir.

Şekil  6  Los Angeles sınıflandırması

Şekil 6 a  Endoskopik olarak normal alt yutma borusu

Şekil 6 b  Endoskopik eroziv reflü bulgusu (Los Angeles B)

Barrett  durumu ise; göreceli olarak nadir olup, uzun süreli ve tedavisi aksamış  reflü hastalığının hiç istenmeyen bir komplikasyonudur ve yutma borusu alt ucunda kanser gelişimi riskinde artmaya işaret eder (Bakınız : reflü komplikasyonları).

Şekil  7                       Barrett

Şekil  7 b                    Endoskopik Barrett