Reflü ve reflü hastalığı ne demektir ?

Reflü’ nün kelime anlamı « geri akım » ya da geri kaçmaktır ve bize Fransızca’dan alınmış latin kökenli bir sözcüktür. İngilizcesi ise « reflux » dır. Normalde sindirim sistemimizdeki içeriğin hareketi ağızdan, yutma borusuna ; yutma borusundan mideye ve mideden de onikiparmak barsağına doğrudur. Bunun tersine, mideden yutma borusuna, ya da onikiparmak barsağından mideye doğru bir içerik kaçmaması gerekir.

Normal sindirim sistemi

Prof. Yerdel Canlı Yayında Anlatıyor

Kime reflü hastası diyoruz?

prof yerdel kime, hangi koşullarda reflü hastası denildiğine işaret ediyor. reflü hastalığının değişik aşamaları olduğuna canlı yayında konuk olan hasta örneğinde işaret ediyor. reflü hastalığı tanısının nasıl konulduğunu anlatıyor.

Reflü, mide fıtığı nedir? şikayetler nelerdir?

prof yerdel reflüyü tanımlıyor. mide fıtığı reflü ilişkisine, mide kapakçığı anatomisine değiniyor. reflü hastalığındaki tipik şikayetlere ve atipik şikayetlere dikkat çekiyor. reflü hastalığının birçok tıp disiplinini neden ilgilendirdiğini anlatıyor.

Reflü hastalığı nedir ? kalp krizini taklit edebilir mi ?

prof yerdel canlı yayında reflü hastalığını anlatıyor. kimi zaman kalp krizini taklit edebileceğine değiniyor.

Reflü nedir? Sn. Ruhat Mengi soruyor

reflü hastalığı ile ilgili bir “prof yerdel” röportajı. sn ruhat mengi ve prof yerdel canlı yayında.

Mide içeriğinin yukarı, yutma borusunun içine doğru kaçması ise ; bu kapsam yoğun asit olduğundan ve yutma borusu iç yüzeyinin bu asit kapasama karşı hiçbir savunması bulunmadığından, kaçma süresi ve miktarı ile doğru orantılı olarak ciddi sıkıntılara ve “reflü” hastalığı olarak bilinen bir dizi şikayete yol açabilir. Her insanda ayda yılda bir gözlenebilen tek tük reflü şikayetlerini bir hastalık olarak kabul etmiyoruz. Ancak tipik reflü şikayetleri ile hergün mücadele eden ve bu yüzden sosyal yaşamı etkilenmiş ve tedavi arayışına girmiş kişileri ise kesin tanının ardından reflü hastası kabul ediyoruz. Sonuç olarak reflü hastalığı denildiği zaman ; mide içeriğinin fazla miktarda yutma borusuna doğru sürekli geri kaçmasına bağlı oluşagelen ve artık tedavi gerektiren bir dizi şikayeti anlıyoruz (bakınız : şikayetler) .

Prof. Yerdel Canlı Yayında Anlatıyor

Reflü nedir ? şikayetler ? prof yerdel lecture

prof yerdel canlı yayında op dr gökhan özçınar ile reflü hastalığını konuşuyor. reflü ne anlama geliyor ? mide kendini asitten nasıl koruyor ? ülser nedir ? mide kapakçığı ne demek ? mide fıtığı nasıl bir durum ? tüm bu sorulara değiniliyor.

Reflü hastalığı anatomisi, mide kapakçığı, mide fıtığı, şikayetler, reflü tanısı reflü, mide fıtığı nedir ? şikayetler nelerdir ?

Doğal anti-reflü yapılanma ve normal mide anatomisi

Bozulmuş anti-reflü yapılanma ve reflü hastalığı anatomisi

Duodenogastrik reflü ve safra reflüsü


Onikiparmak barsağından mideye doğru bir kaçak olması durumunda midenin iç yüzeyinin tahriş olmasına bağlı bir tip gastrit oluşabilir. Buna tıpta „alkalen reflü gastrit“ denilmektedir. Burada oluşan gastritin nedeni pankreas sıvısı ve safra içeren alkali özellikteki onikiparmak barsağı içeriğinin mide yüzeyinde oluşturduğu hasardır. Bu durum çok ciddi problemlere yol açmaz ve aslında bir tedavisi de yoktur. Nadiren bazı ilaçlar kullanılabilir.

reflu-ayir-1


Mideden yukarı yutma borusu içine kaçan içerik sadece asit özelliğinden değil kimi zaman da onikiparmak barsağı kapsamını da içerebildiğinden yutma borusunda daha ileri hasara yol açabilmektedir. Normalde onikiparmak barsağı safra ve pankreas sıvılarını da içeren bir kısımdır ve buradan mideye bir kaçmanın söz konusu olduğu bir hastada ; mideden yutma borusuna doğru da kaçma (reflü) varsa bu durumda hem asit ve hem de safra tuzları yutma borusunda daha ciddi hasara yol açabilirler.